mcr HEX system oddymiania z kompensacją mechaniczną dedykowany klatkom schodowym i innym przestrzeniom chronionym

W skład systemu mcr HEX wchodzą następujące elementy:
- mcr MONSUN - jednostka nawiewna wraz z osprzętem (przepustnice wielopłaszczyznowe, połączenia elektryczne, stopy montażowe, itd.)
- mcr OMEGA pro - centrala zasilająco-sterująca wraz z falownikiem (dla wentylatorów o mocy 1,5 kW możliwość rozbudowy o baterię akumulatorów jako zasilania rezerwowego), 
- przetwornik różnicy ciśnienia, 
- kanałowa czujka dymu, 
- układ przełączania dwóch czerpni (opcjonalnie dla jednostek zlokalizowanych na dachu)
- optyczne czujki dymu oraz przycisk RPO-1 (opcja w przypadku braku detekcji zapewnianej przez system SSP)
- mcr ULTRA THERM klapy oddymiające
Konfiguracja oraz ilość poszczególnych elementów składowych systemu zależą od wymagań scenariusza pożarowego, specyfikacji budynku i usytuowania w nim klatki schodowej.

Zapytaj o ofertę

Dział handlowy

Pobierz

FUNKCJONALNOŚĆ - Zoptymalizowana wydajność instalacji w stosunku do wymagań, pozwala zastosować mniejsze wymiary kanałów oraz urządzeń, w stosunku do innych metod obliczeniowych. System może zostać zaprojektowany tam, gdzie pozornie nie ma na niego miejsca.

NIEZAWODNOŚĆ - Wbudowana kontrola zewnętrznych i wewnętrznych obwodów centrali,

INTUICYJNOŚĆ OBSŁUGI – Łatwość zaprojektowania systemu i doboru urządzeń

UNIWERSALNOŚĆ – Różne sposoby zabudowy i montażu. Zastosowanie zasilania wentylatora poprzez falownik umożliwia łatwe wyregulowanie punktu pracy wentylatora, jak i również umożliwia zasilanie wentylatora trójfazowego z instalacji jednofazowej.

BEZPIECZEŃSTWO - Dzięki zastosowaniu przetwornika różnicy ciśnień poziom siły nacisku na klamkę jest stale monitorowany podczas pracy instalacji, gwarantuje to dostęp do klatki jako drogi ewakuacyjnej, nawet w przypadku awarii systemu. Funkcjonalność central sterujących potwierdzona certyfikatem CNBOP.

INNOWACYJNOŚĆ -  możliwość zastosowania modułu dla podtrzymania pracy wentylatora trójfazowego o mocy do 1,5kW w przypadku braku zasilania rezerwowego/gwarantowanego w obiekcie

1. Wentylator napowietrzający
Wykonanie: obudowa okrągła lub skrzynkowa
Rodzaj zabudowy: pionowa lub pozioma
Miejsce zabudowy: na zewnątrz lub wewnątrz budynku
Wydajności: dla typowych przypadków w zakresie 3 000÷ 30 000 [m3/h]


2. mcr OMEGA pro centrala zasilająco - sterująca
Napięcie zasilania: 230/400 [V~]
Napięcie wyjściowe: 24 V– , 230/400 V~
Maksymalna pojemność akumulatorów: 300 [Ah]
Stopień ochrony IP: 54 lub 55
Klasa środowiskowa: III (rozszerzona)
Temperatura pracy: -25 do 75 [°C]
Protokół komunikacji: RS485 Modbus RTU(opcja)

 

3. mcr ULTRA THERM klapa oddymiająca
Funkcje: oddymianie lub wentylacja naturalna
Wymiar min.: 1000 x 1000 lub 80 x 120 [mm]
Wymiar max.: 2000 x 3000 [mm]
Budowa: podstawa modułowa z PVC lub składana stalowa
Wypełnienie skrzydła: płyty z poliwęglanu kanalikowego, kopuły z akrylu lub poliwęglanu litego, wypełnienie mieszane
Sterowanie: elektryczne 24 V-/48 V-/230 V~

 

4. mcr ULTRA THERM klapa oddymiająca z funkcją wyłazu dachowego
Funkcje: oddymianie, wyjście na dach lub wentylacja naturalna
Wymiar min.: 1000 x 1000 lub 900 x 1200 [mm]
Wymiar max.: 1600 x 2200 (1 siłownik) lub 2000 x 2500 [mm] (2 siłowniki)
Budowa: podstawa modułowa z PVC lub składana stalowa
Wypełnienie skrzydła: płyty z poliwęglanu kanalikowego, kopuły z akrylu lub poliwęglanu litego, wypełnienie mieszane
Sterowanie: elektryczne 24 V-/48 V-/230 V~

 

5. mcr OSO THERM 75 okno oddymiające
Funkcje: oddymianie lub wentylacja naturalna
Wymiar min.: 800 x 800 [mm]
Wymiar max.: 2700 x 1300 lub 1600 x 2200 [mm]
Budowa: profile aluminiowe o wysokim stopniu izolacyjności termicznej
Wypełnienie skrzydła: wielokomorowe pakiety szklane, płyta warstwowa
Sterowanie: elektryczne 24 V-/48 V-/230 V~

 

6. Przycisk oddymiania RPO-1
Funkcje: alarm (otwarcie), reset i wyłączenie
Informacja LED: „ok”, „błąd”, „alarm”
Wymiary: 135 x 135 x 33 [mm]
Klasa szczelności: IP30
Pobór prądu: 100 [mA]

 

7. Optyczna czujka dymu OCD
Prąd dozorowania: 60/100 [µA]
Zakres temperatury pracy: -20 ÷ 60 [°C]

 

8. Przycisk przewietrzania LT
Funkcje: otwieranie, zamykanie klap i okien
Kolor obudowy: biały
Wymiar: 80 x 80 x 55 [mm]

 

Dla przypadków indywidualnych możliwość dopasowania do wymaganej wydajności systemu
w oparciu o typoszereg wentylatorów o mocach 0,37 ÷90 kW.

  • hale produkcyjne i magazynowe
  • centra logistyczne
  • budynki użyteczności publicznej
  • budynki handlowo - usługowe