mcr j-FLO - kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży

Opis produktu

Systemy wentylacji strumieniowej stosuje się do oddymiania garaży podziemnych jako alternatywne rozwiązanie wobec tradycyjnych systemów kanałowych. Urządzenia do wentylacji strumieniowej wykorzystują w swoim działaniu efekt tłoka, w którym dym i gazy pożarowe są odpowiednio przetłaczane w całym przekroju garażu od otworu nawiewnego do otworu wywiewnego (oddymiającego).

Systemy wentylacji strumieniowej mogą być równocześnie wykorzystywane do wentylacji bytowej garaży, współpracują z systemem detekcji CO i LPG, rozcieńczają i usuwają niebezpieczne dla zdrowia gazy.

 

Kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży mcr j-FLO tworzą:

 • główne wentylatory nawiewne i wyciągowe (np. mcr Monsun, mcr Pasat i mcr Monsun R) o odpornościach ogniowych F200, F300, F400, F600 (jednokierunkowe lub rewersyjne)
 • wentylatory strumieniowe mcr Bora o odpornościach ogniowych F200, F300, F400 (jednokierunkowe lub rewersyjne)
 • centrale typu mcr Omega zasilająco-sterujące urządzeniami składowymi systemu
 • klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej (np. mcr FID S, mcr WIP, mcr WIP PRO)
 • przewody zasilające, zawiesia kablowe, osprzęt elektroinstalacyjny
 • elementy składowe systemu detekcji CO, LPG oraz dymu

Konfiguracja oraz liczba elementów składowych systemu zależą od powierzchni, wysokości, wymagań, budowy i usytuowania chronionego garażu.

Zapytaj o ofertę

Dział handlowy
 • praca zarówno w systemie wentylacji pożarowej, jak i wentylacji bytowej
 • obniżenie kosztów eksploatacyjnych w wyniku zastosowania mniejszych mocy wentylatorów głównych
 • obniżenie wysokości garażu, a tym samym oszczędność w wykonaniu głębszych wykopów pod wyższy garaż
 • brak kanałów oddymiających pozwalający na zyskanie wolnej przestrzeni podsufitowej - zmniejszenie liczby klap przeciwpożarowych w związku z brakiem kanałów, a tym samym ograniczenie automatyki sterującej
 • niższy koszt systemu strumieniowego w porównaniu z tradycyjnym oddymianiem kanałowym - łatwa identyfikacja źródła pożaru
 • wysoka skuteczność usuwania tlenku węgla i propan-butan
 • obniżenie temperatury gazów pożarowych skutkujące zmniejszeniem strat po pożarze w konstrukcji budynku
 • łatwy i szybki montaż systemu

Szczegółowe dane techniczne urządzeń wchodzących w skład systemu mcr j-FLO dostępne są w folderze.

 • budynki użyteczności publicznej
 • budynki handlowo - usługowe
 • budynki mieszkalne

Kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży mcr j-FLO w przypadku pożaru/zadymienia:

 • zapewnia temperaturę umożliwiającą bezpieczną ewakuację użytkowników garaży (poniżej 60°C do wysokości 1,80 m od podłoża)
 • zapewnia widzialność umożliwiającą bezpieczną ewakuację użytkowników garaży (nie mniejszą niż 10 m do wysokości 1,80 m od podłoża)
 • ułatwia pracę ekip ratowniczych, nie dopuszczając do wzrostu temperatury powyżej 100°C w odległości ponad 10 m od źródła pożaru
 • przyczynia się do ochrony konstrukcji budynku poprzez utrzymanie temperatury poniżej 200°C na wysokości ponad 2,50 m od podłoża (w warstwie podstropowej)