technika przeciwwybuchowa

Oferujemy klapy przeciwpożarowe odcinające, będące częścią systemu techniki przeciwwybuchowej. Dostępne produkty wykonane są zgodnie z aktualnie obowiązującą normą EN 15650:2010. Posiadają oznaczenie ATEX zgodnie z Dyrektywą 2014/34/UE, a ich skuteczność potwierdzona jest niezależnymi badaniami w zgodzie ze standardami stosowanymi na rynkach europejskich.

Przegroda odcinająca w klapach zamyka się lub pozostaje zamknięta w momencie pojawienia się pożaru w zależności od założonego scenariusza pożarowego. Klapy mogą być wykonane w różnych klasach odporności ogniowej. . Zostały przystosowane do zabudowy pionowej oraz poziomej w ścianach i stropach.

Technika przeciwwybuchowa obejmuje klapy odcinające wykonane na konkretny wymiar. Urządzenia zależnie od typu posiadają napęd z mechanizmem sprężynowym bądź z siłownikiem elektrycznym ze sprężyną powrotną oraz mogą mieć zamontowane wyłączniki krańcowe, które pokazują stan położenia przegrody.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dopuszczające znajdują się w dostępnych do pobrania plikach na podstronach produktów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą

  • W budownictwie, szczególnie przemysłowym, dla urządzeń z zakresu biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, oprócz odporności na ogień, wymagane są dodatkowe funkcjonalności, np. wykonanie dla stref zagrożonych wybuchem według Dyrektywy 2014/34/UE oraz powiązanych norm zharmonizowanych. „Mercor” S.A. posiada w ofercie tego typu rozwiązania. To produkty przeznaczone do użytkowania w miejscach, w których występuje prawdopodobieństwo pojawienia się zagrożeń wybuchowych spowodowanych przez gazy, mieszaniny powietrzno-pyłowe o właściwościach palnych. Oferowane rozwiązania zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i pewność ochrony w miejscach, gdzie zagrożenie wybuchem jest wysokie (np. zakłady chemiczne, rafinerie, instalacje przemysłowe).