klapy przeciwpożarowe odcinające do stref zagrożonych wybuchem

Opis produktu

Przeciwpożarowe klapy odcinające w wykonaniu przeciwwybuchowym przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku. Urządzenia zostały certyfikowane zgodnie z dyrektywą ATEX 94/9/WE jako urządzenia grupy II kategorii 2G i -/2D przeznaczone do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem 1 (gazy wewnątrz i na zewnątrz ciągów wentylacyjnych), strefie 21 (pyły na zewnątrz ciągów wentylacyjnych).

Klapy posiadają stosowne dopuszczenia wydane przez Główny Instytut Górnictwa, Kopalnia Doświadczalna „Barbara” (AC038) nr KDB ATEX 17.0616 oraz Deklarację Zgodności UE 001-01-2017.

 

Klapy odcinające mogące pracować w strefach zagrożonych wybuchem to:

  • mcr FID S/S p/P, mcr FID S/S p/O
  • mcr FID S/S c/P 
  • mcr FID PRO
  • mcr WIP/S, mcr WIP/T, mcr WIP/T-G
  • mcr WIP PRO/S


Klapy posiadają oznaczenie ATEX:

II 2G Ex h IIC T6 Gb

II -/2D Ex h IIIC T72° -/Db

Temperatura otoczenia: Ta: -20˚... +50˚C

 

Skuteczność przeciwpożarowa klap potwierdzona jest niezależnymi badaniami wg norm europejskich, według których urządzenia znakowane są znakiem CE i dopuszczone do obrotu.

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące klap przeciwpożarowych zawarte są w zakładkach produktowych oraz w informatorze technicznym.