mcr Bora - strumieniowy wentylator oddymiający jednokierunkowy / rewersyjny

Szczegóły

Klasy odporności ogniowej:

 • klasa F200 - odporność ogniowa 200°C/120 min.
 • klasa F300 – odporność ogniowa 300°C/60 min.
 • klasa F400 – odporność ogniowa 400°C/120 min.
 • Właściwości użytkowe zgodne z EN 12101-3:2002+AC:2005.

Dodatkowe

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1488-CPR-0585/W dla F400, F300, F200.

Deklaracja Właściwości Użytkowych 001-01-CPR-2017.

Deklaracja Właściwości Użytkowych 002-00-CPR-2014.

 

Opis produktu

Wentylatory strumieniowe mcr Bora są stosowane w systemach wentylacji pożarowej. Przeznaczone są do odprowadzania (przetłaczania) gorącego powietrza, dymu i spalin powstałych podczas pożaru. Dzięki swojej konstrukcji ukierunkowują powietrze lub dym w określoną stronę, nadając mu jednocześnie odpowiednią prędkość przepływu.

Wentylatory mogą być również stosowane w systemach przeznaczonych do wentylacji bytowej - wykonanie BO. Urządzenia przystosowane są do pracy wewnątrz budynków.

Zapytaj o ofertę

Dział handlowy
 • dostępne wykonanie w wersji jednokierunkowej lub rewersyjnej
 • certyfikowany osprzęt dodatkowy
 • dostępne średnice: 290, 310, 350, 380, 400, 450, 500, 560
 • siła ciągu do 92 N
 • prędkości obrotowe n = 1500; 3000 obr./min.
 • moc znamionowa 0,55 kW do 22 kW
 • stopień ochrony IP 55

Szczegółowe dane techniczne dostępne są w informatorze.

 • hale produkcyjne i magazynowe
 • centra logistyczne
 • budynki użyteczności publicznej
 • budynki handlowo - usługowe
 • budynki mieszkalne

Wersje wykonania:

 • jednobiegowe
 • dwubiegowe
 • jednokierunkowe
 • rewersyjne

Wentylatory strumieniowe mcr Bora posiadają w standardzie uchwyty lub ramy montażowe, w zależności od wielkości wentylatora i rodzaju jego obudowy. W zależności od rodzaju pracy (rewersyjna lub jednokierunkowa) wentylatory są standardowo wyposażone w deflektory lub siatki osłonowe. Wentylatory mogą być wyposażone w puszki elektryczne przyłączeniowe oraz wyłączniki serwisowe przystosowane do pracy w strefie pożarowej.