mcr Monsun C - osiowy wentylator oddymiający w obudowie izolowanej akustycznie

Szczegóły

Klasy odporności ogniowej:

 • klasa F400 – odporność ogniowa 400°C/120 min.
 • Własności użytkowe zgodne z EN 12101-3:2002+AC:2005.

Dodatkowe

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 0370-CPR-1934.

Deklaracja Właściwości Użytkowych 005-00-CPR-2014.

 

Opis produktu

Wentylatory osiowe mcr Monsun C stosowane są w systemach wentylacji pożarowej do oddymiania lub napowietrzania, gdy wymagana jest dodatkowo izolacja termiczno-akustyczna obudowy, rewersyjność układu lub wykonanie przeciwwybuchowe.

Wentylatory oddymiające przeznaczone są do odprowadzania gorącego powietrza, dymu i spalin powstałych w pomieszczeniach podczas pożaru. Ułatwiają proces ewakuacji ludzi ze strefy objętej pożarem oraz akcję gaśniczą prowadzoną przez odpowiednie służby straży pożarnej. Chronią także konstrukcję budynku i jego wyposażenie przed działaniem wysokiej temperatury i zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru do pomieszczeń nim nie objętych.

Urządzenia przystosowane są do pracy wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Zapytaj o ofertę

Dział handlowy
 • wentylator w obudowie izolowanej termicznie i akustycznie
 • możliwość pracy rewersyjnej
 • możliwość montażu pionowego i poziomego
 • możliwość wykonania w wersji przeciwwybuchowej ATEX
 • dostępne średnice: 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1250 mm
 • wydajność do 150 000 m3/h
 • spręż do 1200 Pa
 • moc znamionowa 0,55 kW-30 kW
 • prędkości obrotowe n = 750; 1000; 1500; 3000 obr./min.
 • stopień ochrony IP 55

Szczegółowe dane techniczne dostępne są w informatorze.

 • hale produkcyjne i magazynowe
 • centra logistyczne
 • budynki użyteczności publicznej
 • budynki handlowo - usługowe
 • budynki mieszkalne

Wersje wykonania:

 • jednobiegowe
 • dwubiegowe
 • rewersyjne
 • przeciwwybuchowe ATEX

Wyposażenie dodatkowe:

 • żaluzje P-400
 • wyłączniki serwisowe WS