mcr Monsun - osiowy wentylator oddymiający jednokierunkowy oraz rewersyjny

Szczegóły

Klasy odporności ogniowej:

 • klasa F200 – odporność ogniowa 200°C/120 min.
 • klasa F300 – odporność ogniowa 300°C/60 min.
 • klasa F400 – odporność ogniowa 400°C/120 min.

 

Patent nr 216872 wydany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Opis produktu

Wentylatory osiowe mcr Monsun stosowane są w systemach wentylacji pożarowej do oddymiania i napowietrzania.

Wentylatory oddymiające przeznaczone są do odprowadzania gorącego powietrza, dymu i spalin powstałych w pomieszczeniach podczas pożaru. Ułatwiają proces ewakuacji ludzi ze strefy objętej pożarem oraz akcję gaśniczą prowadzoną przez odpowiednie służby straży pożarnej. Chronią także konstrukcję budynku i jego wyposażenie przed działaniem wysokiej temperatury i zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru do pomieszczeń nim nie objętych.

Urządzenia przystosowane są do pracy wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków w pozycji pionowej oraz poziomej.

Wentylatory mogą być również stosowane w tzw. „zbiorniku dymu” - mogą pracować w strefie objętej pożarem.

Zapytaj o ofertę

Dział handlowy
 • możliwość montażu pionowego i poziomego
 • możliwość nastawy łopatek wirnika co 1°, zapewniająca uzyskanie zakładanego punktu pracy
 • kompleksowe, certyfikowane wyposażenie dodatkowe
 • przystosowany do pracy w zbiorniku dymu oraz poza zbiornikiem dymu
 • dostępne średnice: 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250 mm
 • max wydajność do 170 000 m3/h
 • max spręż do 1300 Pa
 • moc znamionowa 0,55 kW-90 kW
 • prędkości obrotowe n = 750; 1000; 1500; 3000 obr./min.
 • stopień ochrony IP 55 

Szczegółowe dane techniczne dostępne są w informatorze.

 

 

 • hale produkcyjne i magazynowe
 • centra logistyczne
 • budynki użyteczności publicznej
 • budynki handlowo - usługowe
 • budynki mieszkalne

Wersje wykonania:

 • jednobiegowe
 • dwubiegowe

Wyposażenie dodatkowe:

 • stopy montażowe do instalacji poziomej SW
 • połączenia elastyczne – kompensatory drgań w klasie F400 KD
 • przeciwkołnierze do montażu kanałowego PK
 • samoczynne klapy zwrotne KS, KS-V
 • konstrukcje do montażu pionowego PP
 • tłumiki hałasu TH/R
 • wyłączniki serwisowe WS (dostępne również w klasie F400 do pracy w zbiorniku dymu)
 • wibroizolatory AM/BM
 • dysze ssawne osiatkowane DS
 • siatki osłonowe SO
 • króćce wylotowe osiatkowane WO