mcr Pasat - dachowy wentylator oddymiający

Szczegóły

Klasy odporności ogniowej:

 • klasa F600 – odporność ogniowa 600oC/60 min.
 • klasa F400 – odporność ogniowa 400°C/120 min.
 • klasa F300 – odporność ogniowa 300°C/60 min.
 • klasa F200 – odporność ogniowa 200oC/120 min.

 

Patent nr 220478 wydany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Opis produktu  

Dachowe wentylatory oddymiające mcr Pasat z wirnikiem promieniowym są przeznaczone do usuwania dymu i gorącego powietrza z pomieszczeń podczas pożaru oraz do wentylacji bytowej. Mogą być wyposażone w silniki jedno- lub dwubiegowe i łączyć funkcję bytową z funkcją pożarową, np. do przewietrzania i oddymiania garaży podziemnych, galerii handlowych, hal produkcyjnych.
Wentylatory oddymiające ułatwiają ewakuację ludzi i sprzętu z pomieszczeń objętych pożarem, umożliwiają szybszą i bardziej skuteczną akcję gaśniczą, chronią konstrukcję budynku i jego wyposażenie przed wysoką temperaturą, a także zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia, gazów pożarowych i dymu do sąsiednich stref pożarowych. Urządzenia przystosowane są do pracy na zewnątrz budynków i budowli w pozycji pracy pionowej.

Zapytaj o ofertę

Dział handlowy
 • klasa odporności ogniowej F600 oraz F400
 • 6 wielkości nominalnych wykonania
 • wersje dwubiegowe dla wentylacji mieszanej
 • kompleksowe, certyfikowane wyposażenie dodatkowe
 • aluminiowa obudowa - niska masa urządzenia
 • dostępne średnice: 315, 355, 400, 500, 630, 710 mm
 • wydajność do 50 000 m3/h
 • spręż do 1950 Pa
 • moc znamionowa 0,1 kW-30 kW
 • prędkości obrotowe n = 750; 1000; 1500; 3000 obr./min.
 • stopień ochrony IP 54

Szczegółowe dane techniczne dostępne są w informatorze.

 • hale produkcyjne i magazynowe
 • centra logistyczne
 • budynki użyteczności publicznej
 • budynki handlowo - usługowe
 • budynki mieszkalne

Wersje wykonania:

 • jednobiegowe
 • dwubiegowe

Wyposażenie dodatkowe:

 • podstawy dachowe PD, PD-T
 • połączenia elastyczne okrągłe KD
 • przeciwkołnierze PK
 • samoczynne klapy zwrotne KS, KS-V
 • tłumiki hałasu TH
 • wyłączniki serwisowe WS

Dostępne wykonanie bez odporności ogniowej - oznaczenie BO.