mcr ZIPP - przeciwpożarowy zawór odcinający

Klasa odporności ogniowej EI120 (ve ho o→i)S / EI120 (ve i→o) / EI180 (ve o→i)S

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1396-CPR-0092.

Zawory certyfikowane na zgodność z EN 15650.

Zawory sklasyfikowane według EN 13501-4 i przebadane według EN 1366-2.

Deklaracja Właściwości Użytkowych 002-05-CPR-2015.

 

Przeciwpożarowe zawory odcinające mcr ZIPP przeznaczone są do montażu na zakończeniach instalacji wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane. Służą do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od pozostałej części budynku oraz do transferu powietrza przez przegrody budowlane. Zawory mogą być również montowane bezkanałowo.

Zapytaj o ofertę

Dział handlowy
 • odporność ogniowa do 180 minut
 • możliwość stosowania z wyzwalaczem elektromagnetycznym
 • dozwolony montaż w ścianach i stropach
 • możliwy montaż bezkanałowy
 • posiada atest higieniczny PZH

Dostępne średnice nominalne D: 100 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm

 

Sterowanie - wyzwalanie:

 • mechanizm RST - wyzwalacz termiczny 74oC (opcjonalnie 95oC), ze sprężyną napędową, uzbrajanie ręczne;
 • mechanizm RST+EKI24 - wyzwalacz termiczny 74oC (opcjonalnie 95oC) plus wyzwalacz elektromagnetyczny typu impuls prądowy, pełniący funkcję komfortu zadziałania, U=24V DC, uzbrajanie ręczne;
 • mechanizm RST+EKP24 - wyzwalacz termiczny 74oC (opcjonalnie 95oC) plus wyzwalacz elektromagnetyczny typu przerwa prądowa, pełniący funkcję komfortu zadziałania, U=24V DC, uzbrajanie ręczne.

Przy zastosowaniu elementu MP230/24 istnieje możliwość zasilania/wyzwalania pracy zaworu napięciem 230V AC.


Szczegółowe dane techniczne zawarte są w informatorze.

 

 • hale produkcyjne i magazynowe
 • centra logistyczne
 • budynki użyteczności publicznej
 • budynki handlowo - usługowe
 • budynki mieszkalne

wersje wykonania:

 • mcr ZIPP RST – przeciwpożarowy zawór odcinający do przewodów wentylacyjnych z wyzwalaczem termicznym
 • mcr ZIPP RST+EK – przeciwpożarowy zawór odcinający do przewodów wentylacyjnych z wyzwalaczem elektromagnetycznym i termicznym

wyposażenie dodatkowe:

 • WK1 – wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej)
 • MP230/24 – moduł przekształcający – możliwość zasilania zaworu napięciem 230 V AC
 • RMK – króciec przedłużający

kolor: wykonanie w dowolnym kolorze z palety RAL (w standardzie RAL 9010)