mcr ZIPP - przeciwpożarowy zawór odcinający

Klasa odporności ogniowej EI120 (ve ho o→i)S / EI120 (ve i→o) / EI180 (ve o→i)S

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1396-CPR-0092.

Zawory certyfikowane na zgodność z EN 15650.

Zawory sklasyfikowane według EN 13501-4 i przebadane według EN 1366-2.

Deklaracja Właściwości Użytkowych 002-05-CPR-2015.

 

Przeciwpożarowe zawory odcinające mcr ZIPP przeznaczone są do montażu na zakończeniach instalacji wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane. Służą do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od pozostałej części budynku oraz do transferu powietrza przez przegrody budowlane. Zawory mogą być również montowane bezkanałowo.

 • odporność ogniowa do 180 minut
 • możliwość stosowania z wyzwalaczem elektromagnetycznym
 • dozwolony montaż w ścianach i stropach
 • możliwy montaż bezkanałowy
 • posiada atest higieniczny PZH

Dostępne średnice nominalne D: 100 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm

 

Sterowanie - wyzwalanie:

 • mechanizm RST - wyzwalacz termiczny 74oC (opcjonalnie 95oC), ze sprężyną napędową, uzbrajanie ręczne;
 • mechanizm RST+EKI24 - wyzwalacz termiczny 74oC (opcjonalnie 95oC) plus wyzwalacz elektromagnetyczny typu impuls prądowy, pełniący funkcję komfortu zadziałania, U=24V DC, uzbrajanie ręczne;
 • mechanizm RST+EKP24 - wyzwalacz termiczny 74oC (opcjonalnie 95oC) plus wyzwalacz elektromagnetyczny typu przerwa prądowa, pełniący funkcję komfortu zadziałania, U=24V DC, uzbrajanie ręczne.

Przy zastosowaniu elementu MP230/24 istnieje możliwość zasilania/wyzwalania pracy zaworu napięciem 230V AC.


Szczegółowe dane techniczne zawarte są w informatorze.

 

 • hale produkcyjne i magazynowe
 • centra logistyczne
 • budynki użyteczności publicznej
 • budynki handlowo - usługowe
 • budynki mieszkalne

wersje wykonania:

 • mcr ZIPP RST – przeciwpożarowy zawór odcinający do przewodów wentylacyjnych z wyzwalaczem termicznym
 • mcr ZIPP RST+EK – przeciwpożarowy zawór odcinający do przewodów wentylacyjnych z wyzwalaczem elektromagnetycznym i termicznym

wyposażenie dodatkowe:

 • WK1 – wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej)
 • MP230/24 – moduł przekształcający – możliwość zasilania zaworu napięciem 230 V AC
 • RMK – króciec przedłużający

kolor: wykonanie w dowolnym kolorze z palety RAL (w standardzie RAL 9010)