mcr Tecwool F - tynk akustyczny

Europejska Ocena Techniczna ITeC ETA 11/0185
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1220-CPR-1110
Deklaracja Właściwości Użytkowych TCRS-TW-01
Raporty z badań akustycznych ITB: LZF02-00990/15/R179NZF oraz LZF00-01434/19/Z00NZF

 

Natryskowy system mcr Tecwool F, poza swoją podstawową funkcją ogniochronną, może być również z powodzeniem stosowany jako tynk akustyczny (dźwiękochłonny), zdolny do rozpraszania dźwięku i ograniczania odbić energii dźwiękowej od powierzchni zabezpieczanych przegród. Zastosowanie w pomieszczeniu tynku mcr Tecwool F powoduje pochłanianie fal dźwiękowych, redukcję pogłosu i zdecydowaną poprawę komfortu akustycznego. Ważony współczynnik pochłaniania dźwięku dla tynku o grubości 50 mm to aż 0,90 (klasa A).

Zaprawa mcr Tecwool F aplikowana jest bezpośrednio na powierzchnię stropów i ścian. Dzięki stosowaniu tynkowania mechanicznego za pomocą specjalnego agregatu możliwa jest aplikacja na przegrodach o dowolnym kształcie. W wyniku tynkowania otrzymujemy powierzchnię o fakturze baranka w kolorze szarym.

Tynk akustyczny mcr Tecwool F jest całkowicie niepalny, posiada najwyższą klasę reakcji na ogień A1 według EN 13501-1 i jednocześnie podnosi odporność ogniową zabezpieczanych elementów budowlanych.
Dźwiękochłonność systemu mcr Tecwool F została zbadana zgodnie z normą PN-EN ISO 354:2005.

 

 • produkt niepalny, klasa reakcji na ogień A1 według EN 13501-1
 • wysoka trwałość
 • bardzo szybka i prosta w wykonaniu aplikacja
 • pomijalny w obliczeniach statycznych ciężar
 • obojętny biologicznie, nietoksyczny, przyjazny dla zdrowia
 • odporny na pękanie, kurz, gnicie czy grzyby
 • szczelny - zapewnia idealne pokrycie powierzchni
 • wysoka izolacyjność termiczna
 • faktura zewnętrzna „baranka” w kolorze jasnoszarym
 • pozbawiony metali ciężkich
 • Spełnia wymogi systemów oceny wielokryterialnej  budynków LEED oraz BREEAM

Grubość tynku wpływa bezpośrednio na absorpcję akustyczną. Im wyższa grubość, tym lepsze pochłanianie dźwięku. Ważone współczynniki pochłaniania dźwięku w zależności od grubości zaprawy dźwiękochłonnej wyrażone zgodnie z normą PN-EN ISO 11654:1999 przedstawia poniższa tabela:

Grubość (mm) Ważony współczynnik pochłaniania dźwięku αW Klasa dźwiękochłonności
16 0,50 (H)  D
26 0,75  C
55 0,95 A