mcr Isoverm 825 / mcr Tecwool 825 - natryskowy system zabezpieczeń ogniochronnych

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8196/2016

Certyfikat Zgodności ITB-1918/W
Certyfikat Zgodności ITB-KOT-2021/1717

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU/HZ/01/2017


mcr Isoverm 825 zapewnia uzyskanie klas odporności:

 • R15 do R240 stalowym elementom konstrukcji o współczynniku masywności U/A≤400m-1

Natryskowy system mcr Isoverm 825 doskonale sprawdza się w przemyśle w budynkach specjalistycznych, takich jak: elektrownie, rafinerie, instalacje chemiczne, platformy itp., gdzie występuje zagrożenie pożarami węglowodorowymi.

Odporność ogniową systemu zapewnia właściwy dobór grubości natryskiwanej masy mcr Tecwool 825 w zależności od współczynnika masywności przekroju zabezpieczanego elementu, wymaganej klasy odporności ogniowej oraz temperatury krytycznej stali.


Na system ogniochronny mcr Isoverm 825 składają się:

 • masa natryskowa mcr Tecwool 825
 • siatka stalowa
 • szpilki stalowe

Zapytaj o ofertę

Dział handlowy
 • wysoka trwałość
 • szybka aplikacja
 • pomijalny w obliczeniach statycznych ciężar wykonanej izolacji ogniochronnej
 • obojętny biologicznie, nietoksyczny
 • odporny na pękanie, gnicie i grzyby
 • brak oddziaływania korozyjnego na powierzchnię stali
 • faktura zewnętrzna „baranka”
 • gęstość objętościowa w stanie suchym 402 ± 10% kg/m3

Szczegółowe dane techniczne zawarte są w folderze.

Rafinerie i petrochemie Przemysł chemiczny Kopalnie Elektrownie Tunele

W przypadku, gdy zabezpieczana konstrukcja jest narażona na bezpośrednie oddziaływanie czynników atmosferycznych, wskazane jest zastosowanie dodatkowej warstwy ochronnej z farb nawierzchniowych.