Natrysk przeciwpożarowy i ogniochronny

Europejska Ocena Techniczna ITeC ETA 11/0185

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1220-CPR-1110

Deklaracja Właściwości Użytkowych TCRS-TW-01

Aprobata Techniczna ITB  AT-15-9682/2016

Certyfikat Zgodności ITB-2468/W

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU/HZ/03/2017


mcr Tecwool F zapewnia uzyskanie klas odporności:

 • R15 do R240 stalowym elementom konstrukcji o współczynniku masywności U/A≤400m-1
 • R30 do R240 elementom żelbetowym
 • REI 60 i REI 120 stropom belkowo pustakowym
 • REI 120 stropom żelbetowym na blasze trapezowej

mcr Tecwool F należy do grupy tzw. ogniochronnych natrysków lekkich, czyli posiadających małą gęstość masy natryskowej. Przeznaczony jest do obiektów budowlanych budownictwa ogólnego lądowego, gdzie wymagane jest zwiększenie odporności ogniowej elementów konstrukcji narażonych na wystąpienie pożarów standardowych (celulozowych).

Odporność ogniową systemu zapewnia właściwy dobór grubości natryskiwanej masy mcr Tecwool F.

System mcr Tecwool F posiada dodatkowo bardzo wysoki współczynnik pochłaniania dźwięku, dzięki czemu sprawdza się doskonale jako tynk akustyczny (dźwiękochłonny).

 • wysoka trwałość
 • bardzo szybka i prosta w wykonaniu aplikacja
 • pomijalny w obliczeniach statycznych ciężar wykonanej izolacji ogniochronnej
 • obojętny biologicznie, nietoksyczny, przyjazny dla zdrowia
 • odporny na pękanie, kurz, gnicie czy grzyby
 • wysoka izolacyjność termiczna
 • bardzo dobre właściwości akustyczne (pochłanianie dźwięku)
 • brak oddziaływania korozyjnego na powierzchnię stali niezabezpieczonej
 • faktura zewnętrzna „baranka” w kolorze jasnoszarym
 • może być malowany farbami nawierzchniowymi
 • pozbawiony metali ciężkich
 • Spełnia wymogi systemów oceny wielokryterialnej  budynków LEED oraz BREEAM

 • gęstość objętościowa w stanie suchym 245 ± 10% kg/m3
 • gęstość objętościowa w stanie naturalnego zawilgocenia 250 ± 10% kg/m3
 • współczynnik przewodzenia ciepła ~0,053 W/mK
 • klasa reakcji na ogień A1

Szczegółowe dane techniczne zawarte są w folderze.

 • hale produkcyjne i magazynowe
 • centra logistyczne
 • budynki użyteczności publicznej
 • budynki handlowo - usługowe
 • budynki mieszkalne

System może być stosowany na elementy stalowe po uprzednim wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego. Nie powinien natomiast być wykorzystywany do zabezpieczenia elementów konstrukcji nie osłoniętych przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg).