mcr SIL-MU - uszczelka pęczniejąca

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-9783/2016

Certyfikat Zgodności ITB-2511/W

 

Uszczelka mcr Sil-MU jest przeznaczona do stosowania wszędzie tam, gdzie wymagana jest zredukowana wytrzymałość mechaniczna, np. drzwi przeciwpożarowe z drewna, stali, aluminium, drzwi przeciwpożarowe o specjalnych obszarach zastosowania, a także w kanałach wentylacyjnych i oddymiających, w kanałach kablowych, do uszczelniania okien, fasad i innych.

mcr Sil- MU to uszczelka pęczniejąca wykonana z uwodnionego krzemianu wapnia wzmocnionego włóknem szklanym, pokryta z obu stron warstwą żywicy epoksydowej. Aktywuje się w temperaturze między 100°C a 120°C, tworząc sztywną, niepalną pianę, która zapewnia wysoki poziom izolacji termicznej. Rozszerza się w jednym kierunku na co najmniej pięciokrotność swojej początkowej grubości. Ciśnienie pęcznienia generowane w ten sposób może osiągnąć 1,5 N/mm2. Zapewnia to skuteczną barierę zapobiegającą wydostawaniu się płomieni, dymu i gorących gazów po obwodzie elementu, gdzie umieszczona jest uszczelka.

Zapytaj o ofertę

Dział handlowy

Pobierz

  • bardzo szybki i łatwy montaż

 

OGÓLNE  
Rodzaj produktu uszczelka pęczniejąca
Reakcja na ogień A2 niepalna
Wygląd postać pasków w rolkach o długości 2100 mm, szerokości 30 mm, grubości 2 mm
Wymiary

długość 2 100 mm / szerokość 30 mm ± 0,5 mm / grubość 2 mm ± 0,4 mm

 

FIZYCZNE  
Wysokość pęcznienia (10 minut w temp. 550°C pod obciążeniem) >5 x wysokość początkowa
Ciśnienie pęcznienia ≥0,9 N/mm2
Przewodność cieplna (w temp. 20°C) 0,8 W/mK
Zawartość wody od 25% do 40% wagi
Gramatura (średnia) 3,0 kg/m2

 

  • hale produkcyjne i magazynowe
  • centra logistyczne
  • budynki użyteczności publicznej
  • budynki handlowo - usługowe
  • budynki mieszkalne

Powierzchnia pokrywana uszczelką mcr Sil-MU powinna być czysta i sucha. Słabo przylegającą farbę należy usunąć z powierzchni.

Uszczelka może być mocowana poprzez klejenie, może być również mocowana przy użyciu dwustronnej taśmy lub poprzez użycie łączników mechanicznych.

 

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od -20°C do +40°C.