mcr Silboard - systemy płyt ogniochronnych

Europejska Ocena Techniczna ETA 19/0736
Certyfikacja Stałości Właściwości Użytkowych 1396-CPR-0188
Deklaracja Właściwości Użytkowych DOP/HZ/01/2018
Europejska Ocena Techniczna nr ETA-18/0546
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1488-CPR-0698/W

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0560 wydanie 1
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 020-UWB-2738/W
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU/HZ/01/2019

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0561 wydanie 1
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 020-UWB-2713/W
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU/HZ/01/2018mcr Silboard to innowacyjne ogniochronne płyty krzemianowo-wapniowe przeznaczone do:

 • budowy samonośnych kanałów wentylacyjnych i oddymiających w klasie EIS120
 • budowy kanałów kablowych zapewniających ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez 30, 60, 90 i 120 minut
 • wykonania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji żelbetowych wzmacnianych taśmami i matami z włókien węglowych w czasie do 120 minut w zależności od temperatury krytycznej kleju
 • wykonywania zabezpieczeń konstrukcji stalowych w systemie jednowarstwowym w klasach R15-R180 oraz w systemie dwuwarstwowym w klasach R15-R360
 • system płyt ogniochronnych może też posłużyć do budowy nienośnych ścian oddzielenia pożarowego w klasach EI 120 oraz EI 240

 

Systemy płyt ogniochronnych dzięki swoim fizycznym i mechanicznym właściwościom, m.in. niepalności, mogą być stosowane do ochrony przeciwpożarowej wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych, zarówno użyteczności publicznej, przemysłowych, obiektów zabytkowych, czy inteligentnych budynków.

 • płyta o grubości zaledwie 40 mm - najmniejsza na rynku grubość izolacji dla kanałów EIS120
 • duża wytrzymałość mechaniczna
 • łatwa obróbka, szybki, prosty i czysty montaż
 • gładka i czysta powierzchnia izolacji ogniochronnej
 • brak konieczności izolacji zawiesi stalowych podtrzymujących przewody wentylacyjne i oddymiające oraz kanały kablowe
 • brak toksyczności i substancji szkodliwych dla zdrowia
 • całkowita odporność na korozję biologiczną (grzyby, bakterie)
 • kategoria środowiskowa Y - zastosowania wewnętrzne oraz częściowa ekspozycja na wpływ czynników atmosferycznych według ETAG 018-4
 • Spełnia wymogi systemów oceny wielokryterialnej  budynków LEED oraz BREEAM

 • gęstość: 550 ± 15% kg/m3
 • produkt niepalny, klasa reakcji na ogień A1 według EN 13501-1
 • współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,095 W/(m·K)
 • dostępne wymiary: 800 x 1250 mm oraz 2500 x 1200 mm
 • grubości: 20, 30, 40, 50 mm

Szczegółowe dane techniczne zawarte są w folderze.

 • budynki użyteczności publicznej
 • budynki handlowo - usługowe
 • budynki mieszkalne

W skład zestawu do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych, prócz płyty mcr Silboard, wchodzą:

 • klej mcr Sil-MK
 • uszczelki pęczniejące mcr Sil-MU
 • wentylacyjne kratki pęczniejące TECSEL
 • ogniochronne masy uszczelniające mcr Polylack K i mcr Polylack KG
 • niepalna wełna mineralna o gęstości co najmniej 50 kg/m3
 • kształtowniki stalowe (profile) oraz stalowe pręty gwintowane wraz z nakrętkami i podkładkami do podwieszania przewodów, wprowadzone do obrotu
 • stalowe kotwy/dyble do mocowania podwieszeń i pasm zabezpieczających przejścia przewodów przez ściany i stropy