mcr Tecbor - systemy płyt magnezowych (MgO)

Europejska Ocena Techniczna  ETA-18/1017
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1220-CPR-1912
Deklaracja Właściwości Użytkowych TCRS-TB-03

 

Płyty mcr Tecbor są nowoczesnym materiałem budowlanym przeznaczonym do wykonywania okładzin ogniochronnych elementów budowlanych oraz budowy samodzielnych elementów o deklarowanej klasie odporności ogniowej, np.:

 • zabudowy konstrukcji stalowych
 • zabudowy konstrukcji żelbetowych
 • zabudowy tras kablowych
 • budowy kanałów wentylacyjnych i oddymiających
 • budowy nienośnych ścian działowych
 • zabudowy ścian murowanych
 • budowy sufitów podwieszanych
 • budowy ścianek kurtynowych i pasów międzykondygnacyjnych
 • zabezpieczeń konstrukcji tuneli komunikacyjnych

Systemy płyt magnezowych mogą być również stosowane do obudowy maszyn, urządzeń przemysłowych i kominków oraz jako przegrody ogniochronne w klapach wentylacyjnych.

Dzięki swoim fizycznym i mechanicznym właściwościom, m.in. niepalności (klasa A1 według EN), nierozprzestrzenianiu ognia (NRO) oraz dobrej izolacyjności termicznej, system płyt magnezowych może być z powodzeniem stosowany zarówno w budownictwie ogólnym, jak i przemysłowym. Płyty magnezowe mcr Tecbor mogą zastępować płyty OSB, płyty cementowo-włóknowe i gipsowo-kartonowe.

 

 • wysoka odporność ogniowa, niepalność
 • dobra izolacyjność termiczna
 • szybki i łatwy montaż
 • wytrzymałość mechaniczna
 • brak substancji szkodliwych dla zdrowia
 • odporność na grzyby, insekty i gryzonie
 • Spełnia wymogi systemów oceny wielokryterialnej  budynków LEED oraz BREEAM

 • produkt niepalny, klasa reakcji na ogień A1 według EN 13501-1
 • współczynnik przewodzenia ciepła 0,292 W/mK
 • dostępne wymiary: 1220 x 2300 mm, 1200 x 2300 mm lub 1200 x 2400 mm
 • grubości: 10, 12, 15, 20, 23, 24, 25, 30, 40 mm
 • grubości płyt tunelowych: 30, 40 mm
 • (inne wymiary oraz fazowanie płyt na zamówienie)

Szczegółowe dane techniczne zawarte są w folderze.

Gładka powierzchnia zewnętrzna płyty w jasnym kolorze pozwala na jej zastosowanie bez dodatkowej powłoki (choć możliwe jest jej późniejsze tynkowanie, malowanie, jak również położenie płytek kamiennych lub ceramicznych).

 

Materiały pomocnicze: mcr Tecbor Joint Paste, mcr Tecbor Adhesive.