mcr Polylack W - system farb pęczniejących do zabezpieczeń ogniochronnych

Europejska Ocena Techniczna ETA-15/0801
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1301-CPR-1145
Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP 81230

mcr Polylack W zgodnie z normą EN 13501-2:2007+A1:2009 zapewnia uzyskanie klas odporności:

 • R15 do R60 - profile otwarte - słupy i belki
 • R15 do R45 - profile zamknięte okrągłe oraz prostokątne - słupy
 • R15 do R45 - profile zamknięte prostokątne - belki

System wodnej farby pęczniejącej mcr Polylack W przeznaczony jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych w budownictwie. Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń przy częściowej ekspozycji, szczególnie tam, gdzie wymagana jest wysoka estetyka wykonanego zabezpieczenia.

Odporność ogniową systemu zapewnia właściwy dobór grubości zabezpieczenia w zależności od: współczynnika masywności przekroju zabezpieczanego elementu U/A, wymaganej klasy odporności ogniowej, temperatury krytycznej stali.

 

Zapytaj o ofertę

Dział handlowy
 • wysokie walory estetyczne
 • wysoka trwałość
 • szybka i prosta w wykonaniu aplikacja
 • odporny na pękanie, ścieranie, kurz
 • przyjazny dla środowiska, nietoksyczny
 • możliwość wykonywania zabezpieczenia na elementach uprzednio pomalowanych innymi epoksydowymi farbami podkładowymi bez konieczności ich usuwania
 • gęstość:1,34 ± 0,06 g/cm3
 • kolor farby pęczniejącej biały
 • zawartość cząstek stałych 70 ± 2 m/m %
 • zużycie teoretyczne: 1,95 kg/m2 / 1 mm suchej warstwy

Szczegółowe dane techniczne zawarte są w folderze.

Przed aplikacją farb ogniochronnych mcr Polylack W zabezpieczane elementy powinny zostać dokładnie oczyszczone z brudu, olejów, smarów, odpadającej farby i rdzy.

Kolejno nakładane są poszczególne warstwy systemu:

 • warstwa podkładowa epoksydowa lub alkidowa - gruntująca
 • warstwa zasadnicza - pęczniejąca
 • warstwa nawierzchniowa epoksydowa