mcr Polylack Wood Transparent

Klasa reakcji na ogień: B-s2, d0 wg PN-EN 13501-1+A1:2010.

 

System rozpuszczalnikowej farby pęczniejącej mcr Polylack Wood Transparent przeznaczony jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji drewnianych, takich jak krokwie, słupy, rygle oraz elementów wystroju wnętrz: płyt ściennych z drewna pełnego, sklejki i materiałów drewnopochodnych (łącznie z OSB) wewnątrz budynków.

 

Zapytaj o ofertę

Dział handlowy
  • wysokie walory estetyczne
  • wysoka trwałość
  • szybka i prosta w wykonaniu aplikacja
  • odporny na pękanie, ścieranie, kurz
  • przyjazny dla środowiska, nietoksyczny
  • gęstość: 1,14 ± 0,06 g/cm3
  • kolor farby pęczniejącej: blado-żółtawy, opalizujący
  • zawartość cząstek stałych: 64 ± 2 m/m %
  • zużycie teoretyczne: 0,3 kg/m2
  • średni czas schnięcia w temp. 20°C: odporność na dotyk (dust dry) 1 godzina, całkowite utwardzenie (fully dry) 24 godziny

Zabezpieczana powierzchnia musi być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń.

Produkt może by nakładany na powierzchnie pokryte bejcą lub cienką warstwą emalii. 

Po wcześniejszym wymieszaniu, farbę nanosi się w temperaturze +5°C do + 40°C pędzlem lub wałkiem w dwóch warstwach, z co najmniej 2-godzinnym czasem schnięcia między warstwami.  W przypadku natrysku, wymaganą ilość farby nałożyć w jednej warstwie.

Farba jest gotowa do użycia. W razie potrzeby można ją rozcieńczyć 1-3% rozpuszczalnika aromatycznego (np. w przypadku malowania natryskowego lub farbą z uprzednio otwartego opakowania).