mcr Dunaseal – ogniochronna taśma uszczelniająca

Europejska Ocena Techniczna ETA-18/0475

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1488-CPR-0678/W

Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP 81400

 

Klasa odporności ogniowej do EI 120.

 

Taśma mcr Dunaseal jest przeznaczona do uszczelnienia ogniochronnego szczelin i dylatacji budowlanych o szerokości nominalnej 10÷100 mm. Pozwala na przemieszczenie elementów aż do ± 50%.

 

Taśma uszczelniająca mcr Dunaseal składa się z warstw spienionego poliuretanu pokrytego warstwami ogniochronnego, pęczniejącego laminatu, który podczas pożaru zwiększa objętość, tworząc barierę ogniochronną poprzez wypełnienie szczelin budowlanych lub dylatacji. Umieszczenie w szczelinie taśmy pozwala szybko i skutecznie stworzyć ogniochronne zabezpieczenie szczelin w stropie, ścianie lub na styku dwóch konstrukcji.

 

Zapytaj o ofertę

Dział handlowy
  • taśma bardzo elastyczna, dzięki czemu umożliwia niezależne ruchy elementów konstrukcji przy zachowaniu pełnej szczelności
  • bardzo szybki i łatwy montaż

Dane techniczne zawarte są w folderze.

  • hale produkcyjne i magazynowe
  • centra logistyczne
  • budynki użyteczności publicznej
  • budynki handlowo - usługowe
  • budynki mieszkalne

Grubości przegród (minimalne):

  • 100 mm - ściany podatne
  • 150 mm - ściany sztywne
  • 150 mm - stropy