mcr Polylack Elastic - ogniochronna elastyczna farba pęczniejąca

Europejska Ocena Techniczna ETA-18/0169

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1488-CPR-0701/W

Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP 81500

 

Europejska Ocena Techniczna ETA-18/0170

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1488-CPR-0679/W

Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP 81503

 

Klasa odporności ogniowej do EI 120.

 

Farba mcr Polylack Elastic jest przeznaczona do zabezpieczenia ogniochronnego:

  • przepustów pojedynczych kabli, wiązek kabli, korytek kablowych,
  • przepustów rur niepalnych,
  • przepustów kombinowanych kable, rury palne, rury niepalne w izolacji palnej oraz niepalnej,
  • szczelin i dylatacji budowlanych.

mcr Polylack Elastic jest farbą tworzącą elastyczna powłokę ogniochronną odporną na drgania i drobne ruchy zabezpieczanych instalacji. W przypadku zabezpieczeń dylatacji i szczelin liniowych pozwala na przemieszczenie elementów aż do 36%.

Farba sprzedawana jest w opakowaniach 12,5 kg, 600 ml oraz 310 ml.

 

  • prosta w zastosowaniu - te same zasady zabezpieczania w przypadku różnych konfiguracji przepustów
  • możliwość zabezpieczania przejść kombinowanych
  • jednokrotne malowanie - oszczędność czasu i materiału, mniej błędów montażowych

Grubości przegród (minimalne):

  • 100 mm ściany sztywne
  • 100 mm ściany podatne np. z płyt gipsowo-kartonowych
  • 150 mm stropy z betonu, betonu zbrojonego lub betonu komórkowego

Maksymalny wymiar przejścia kombinowanego 1200 x 1800 mm.