mcr Polylack KG – ogniochronna pasta pęczniejąca z grafitem

Europejska Ocena Techniczna ETA-18/0171

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1488-CPR-0680/W

Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP 81340

 

Klasa odporności ogniowej do EI 120.

 

Masa mcr Polylack KG jest przeznaczona do zabezpieczenia ogniochronnego:

 • przepustów pojedynczych kabli, wiązek kabli, korytek kablowych,
 • przepustów rur niepalnych,
 • przepustów kombinowanych - kable, rury palne, rury niepalne w izolacji palnej oraz niepalnej,
 • szczelin i dylatacji budowlanych. 

Ogniochronna pasta pęczniejąca w postaci gęstej szpachli z dodatkiem rozproszonego grafitu. Po naniesieniu w postaci powłoki lub wypełnienia, przy oddziaływaniu wysokiej temperatury masa pęcznieje, wielokrotnie zwiększając swoją objętość, tworząc tym samym warstwę ochronną i zamykając przepust oraz zatrzymując ogień. Pasta pęczniejąca z grafitem sprzedawana jest w wiaderkach 12,5 kg i tubach 310 ml.

 

 • prosta w zastosowaniu – te same zasady zabezpieczania w przypadku różnych konfiguracji przepustów
 • możliwość zabezpieczania przejść kombinowanych

Dane techniczne zawarte są w folderze.

 • hale produkcyjne i magazynowe
 • centra logistyczne
 • budynki użyteczności publicznej
 • budynki handlowo - usługowe
 • budynki mieszkalne

Grubości przegród (minimalne):

 • 100 mm - ściany sztywne
 • 100 mm - ściany podatne, np. z płyt gipsowo-kartonowych
 • 150 mm - stropy z betonu, betonu zbrojonego lub betonu komórkowego

Maksymalny wymiar przejścia kombinowanego 1200 x 1800 mm.