mcr PS-25 - ogniochronna opaska pęczniejąca

Europejska Ocena Techniczna ETA-17/0676 

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1488-CPR-0624/W

Deklaracja właściwości użytkowych DoP 84101


Klasa odporności ogniowej EI 120.

 

Opaski mcr PS-25 przeznaczone są do zabezpieczenia ogniochronnego przejść przez ściany i stropy:

 • rur palnych o średnicy do 250 mm (PVC-U, PVC-C, PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC, PP-R),
 • rur niepalnych w izolacji palnej w przepustach kombinowanych.

 

Ogniochronne opaski mcr PS-25 wykonane są z elastycznych taśm z materiału termoplastycznego, który pod wpływem temperatury powyżej 140°C pęcznieje i zamyka otwór po wypalonej instalacji. Opaska sprzedawana jest w formie rolki materiału pęczniejącego do samodzielnego przygotowania na dany rozmiar rury.

 

 • elastyczność opaski (ułatwia montaż przy małych średnicach rur)
 • opaska w rolce umożliwia zabezpieczenie różnych rozmiarów rur palnych bez konieczności wcześniejszej inwentaryzacji
 • niskie koszty zabezpieczenia
 • możliwość montażu w przejściach kombinowanych
 • Spełnia wymogi systemów oceny wielokryterialnej  budynków LEED oraz BREEAM

Szczegółowe dane techniczne zawarte są w folderze.

 • hale produkcyjne i magazynowe
 • centra logistyczne
 • budynki użyteczności publicznej
 • budynki handlowo - usługowe
 • budynki mieszkalne

Grubości przegród (minimalne):

 • 100 mm - ściany sztywne
 • 150 mm - stropy z betonu, betonu zbrojonego lub betonu komórkowego