mcr PS Bandage - ogniochronny bandaż pęczniejący

 

Europejska Ocena Techniczna ETA-18/0171

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1488-CPR-0680/W

Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP 84151

 

Klasa odporności ogniowej do EI 120.

 

Bandaże ogniochronne mcr PS Bandage są przeznaczone do zabezpieczenia ogniochronnego przejść przez ściany i stropy rur niepalnych w izolacji palnej w przepustach kombinowanych w systemie mcr Polylack.

Ogniochronne bandaże mcr PS Bandage wykonane są z elastycznych taśm z materiału termoplastycznego na taśmie z włókna szklanego. mcr PS Bandage pod wpływem temperatury powyżej 140°C pęcznieje i zamyka otwór po wypalonej instalacji. Bandaż sprzedawany jest w formie rolki materiału pęczniejącego do samodzielnego przygotowania na dany rozmiar rury.

 

 

 

 • elastyczność opaski (ułatwia montaż przy małych średnicach rur)
 • bandaż w rolce umożliwia zabezpieczenie różnych rozmiarów rur palnych bez konieczności wcześniejszej inwentaryzacji
 • niskie koszty zabezpieczenia
 • możliwość montażu w przejściach kombinowanych

Tabela z wymiarami bandaża w zależności od średnicy podobnie jak w przypadku opaski mcr PS-25.

 • hale produkcyjne i magazynowe
 • centra logistyczne
 • budynki użyteczności publicznej
 • budynki handlowo - usługowe
 • budynki mieszkalne

Grubości przegród (minimalne):

 • 100 mm - ściany sztywne, ściany podatne
 • 150 mm - stropy z betonu, betonu zbrojonego lub betonu komórkowego