mcr PS - ogniochronny kołnierz pęczniejący

Europejska Ocena Techniczna ETA-17/0676 

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1488-CPR-0624/W

Deklaracja właściwości użytkowych DoP 84033


Klasa odporności ogniowej EI 120.

 

Kołnierze mcr PS są przeznaczone do zabezpieczenia ogniochronnego przejść przez ściany i stropy:

 • rur palnych o średnicy do 250 mm (PVC-U, PVC-C, PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC, PP-R),
 • wiązek rur palnych o średnicy do 75 mm każda,
 • rur palnych o średnicy do 160 mm przechodzących pod kątem do przegrody,
 • rur palnych o średnicy do 125 mm w przepustach kombinowanych.

 

Kołnierze ogniochronne mcr PS składają się z jednej lub kilku warstw wkładów pęczniejących, umieszczonych w obudowie, wykonanej z ocynkowanej blachy stalowej lub blachy ze stali nierdzewnej. Obudowa wyposażona jest w klamrę, służącą do spinania końców kołnierza i stabilizowania go na rurze oraz w uchwyty montażowe, służące do mocowania kołnierza do przegrody. Wkłady pęcznieją pod wpływem temperatury powyżej 140°C i zamykają otwór po wypalonej instalacji.

 

 • najniższy dostępny na rynku kołnierz - tylko 30 mm wysokości
 • elastyczność
 • długie zintegrowane uchwyty montażowe z dwoma otworami                                        
 • zapięcie kołnierzy umożliwiające regulację
 • łatwość montażu
 • Spełnia wymogi systemów oceny wielokryterialnej  budynków LEED oraz BREEAM

 

kołnierz zewnętrzna średnica rury [mm] zewnętrzna średnica kołnierza [mm] wewnętrzna średnica kołnierza [mm] wysokość [mm] liczba uchwytów
mcr PS 50 50 65 52 30 3
mcr PS 63 63 77 65 30 3
mcr PS 75 75 95 77 30 4
mcr PS 90 90 112 92 30 5
mcr PS 110 110 132 112 30 6
mcr PS 125 125 150 127 30 6
mcr PS 160 160 196 163 30 8
mcr PS 200 200 248 204 60 5
mcr PS 225 225 270 228 60 6
mcr PS 250 250 298 254 60 6

 

Szczegółowe dane techniczne zawarte są w folderze.

 • hale produkcyjne i magazynowe
 • centra logistyczne
 • budynki użyteczności publicznej
 • budynki handlowo - usługowe
 • budynki mieszkalne

Grubości przegród (minimalne):

 • 100 mm ściany sztywne
 • 100 mm ściany podatne, np. z płyt gipsowo-kartonowych
 • 150 mm stropy z betonu, betonu zbrojonego lub betonu komórkowego