mcr SilGrill - ogniochronne pęczniejące kratki wentylacyjne

Ogniochronne pęczniejące kratki wentylacyjne umożliwiają swobodny obieg powietrza w temperaturze pokojowej przez element konstrukcyjny (m.in. ściany i drzwi), jednocześnie oferując skuteczną ochronę w przypadku pożaru.
Gdy kratki są narażone na ogień, pod wpływem temperatury pęcznieją, tworząc warstwę odpornej na uderzenia niepalnej pianki, która stanowi warstwę izolacyjną i zapobiega przedostaniu się płomieni, dymu i gazów pożarowych do pozostałej części budynku nieobjętej pożarem.

 

Produkt mcr SilGrill spełnia wymagania norm PN-EN 1364-5:2017-08: Badania odporności ogniowej elementów nienośnych.
» Część 1: Kratki wentylacyjne oraz PN-EN 13501-2:2016-07: Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków.
» Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników z badań odporności ogniowej z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej, poświadczone
raportem z oceny nr 01031/21/Z00NZP wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej.

Zapytaj o ofertę

Dział handlowy

Klasa odporności ogniowej EI120.

Reakcja w niskiej temperaturze od 100°C.

Wysokie walory estetyczne.

Szybki i łatwy montaż.

Gwałtowna blokada światła otworu, w którym są zamontowane (zazwyczaj 5 minuta, zależne od ekspozycji na ciepło).

Zamocować mechanicznie za pomocą wkrętów, śrub, kołków lub innych łączników (powinny mieć one taka sama odporność ogniową, jak elementy do których są instalowane). Zaleca się pozostawienie szczeliny 2-3 mm wokół kratki i wypełnienie jej pęczniejąca masą uszczelniającą Tecsel. Jeżeli otwór wentylacyjny jest większy, można zainstalować kilka kratek w, pod warunkiem zachowania odporności ogniowej i odpowiedniej odległości między nimi. Mogą być instalowane w ścianach z cegły pełnej, sitówki, kratówki, dziurawki, z bloczków betonu komórkowego, betonowych lub żelbetowych.

Typ Dostępne średnice [mm] Grubość [mm] Rodzaj maskownicy
 VC61,6   100  61,6 bez wymagań
 VC61,6 125   61,6 bez wymagań
 VC61,6 150  61,6  bez wymagań
 VC61,6 200  61,6  bez wymagań
 VC61,6 250  61,6  bez wymagań
 VC61,6 300  61,6  bez wymagań
 VC60 100x100 60 bez wymagań
 VC60 150x150 60 bez wymagań
 VC60 200x200 60 bez wymagań
 VC60 250x250 60 MK25*
 VC60 300x300 60 MK30*
 VC60 400x400 60 MK40*
 VC60 450x450 60 MK45*
 VC60 500x500 60 MK50*
 VC60 600x600 60 MK60*

 

 * Maskownice MK 25÷60 (dwustronne osłony naścienne) wykonane z blachy stalowej o grubości 0,75mm. Rozstaw perforacji odpowiada
rozmieszczeniu elementów we wkładzie kratki.