Produkty

  • Siłownik pneumatyczny służy do otwierania skrzydeł klap w celu realizowania funkcji oddymiania i/lub przewietrzania.

  • Skrzynki alarmowe są urządzeniami służącymi do zdalnego alarmowego otwierania skrzydeł klap za pomocą energii sprężonego CO2 zawartego w naboju wbudowanym w skrzynkę.

  • Skrzynki wentylacyjne służą do zdalnego sterowania siłownikami otwierającymi i zamykającymi skrzydła klap przewietrzania. Skrzynki zawierają zawory sterujące otwieraniem i zamykaniem skrzydeł klap oraz układ przygotowania powietrza.

  • Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom jest jednym z kluczowych wymogów wpływających na kształt projektu każdego budynku. Klatki schodowe stanowią główną drogę bezpiecznej ewakuacji ludzi, dlatego tak ważne jest wyposażenie ich w sprawny system oddymiania. Służy on do wyprowadzania na zewnątrz obiektu dymów, gazów pożarowych i energii cieplnej powstającej w czasie pożaru.