Produkty

  • Służy do zasilania siłownika pneumatycznego oddymiania z własnego naboju CO2 lub z instalacji CO2. Uwolniony gaz zostaje skierowany do siłownika pneumatycznego oddymiania, powodując otwarcie skrzydła klapy.

  • Siłownik pneumatyczny służy do otwierania skrzydeł klap w celu realizowania funkcji oddymiania i/lub przewietrzania.

  • Skrzynki alarmowe są urządzeniami służącymi do zdalnego alarmowego otwierania skrzydeł klap za pomocą energii sprężonego CO2 zawartego w naboju wbudowanym w skrzynkę.

  • Skrzynki wentylacyjne służą do zdalnego sterowania siłownikami otwierającymi i zamykającymi skrzydła klap przewietrzania. Skrzynki zawierają zawory sterujące otwieraniem i zamykaniem skrzydeł klap oraz układ przygotowania powietrza.