Produkty

  • Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom jest jednym z kluczowych wymogów wpływających na kształt projektu każdego budynku. Klatki schodowe stanowią główną drogę bezpiecznej ewakuacji ludzi, dlatego tak ważne jest wyposażenie ich w sprawny system oddymiania. Służy on do wyprowadzania na zewnątrz obiektu dymów, gazów pożarowych i energii cieplnej powstającej w czasie pożaru.

  • Ochrona przed zadymieniem klatek schodowych jest istotnym elementem całego systemu ochrony przeciwpożarowej budynku. Do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom budynków przyczynia się instalowany na klatkach schodowych system oddymiania z nawiewem mechanicznym mcr HEX.

  • Klapy odcinające mcr DOR przeznaczone są do zabudowy w systemach wentylacji pożarowej uruchamianych automatycznie. Urządzenia są stosowane w systemach wentylacji pożarowej. Klapy zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i gazów pożarowych do sąsiednich stref. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji zamkniętej. W strefie objętej pożarem następuje przejście przegrody klapy do pozycji otwartej, w pozostałych strefach klapy pozostają zamknięte. Dopuszczalna prędkość przepływu w podłączonym kanale wynosi 15 m/s.

  • mcr FID 240

    NOWOŚĆ

    Klapy odcinające mcr FID 240 składają się z obudowy o przekroju prostokątnym złożonej z płyt ogniochronnych, ruchomej przegrody odcinającej oraz siłownika uruchamianego zdalnie lub samoczynnie po zadziałaniu wyzwalacza termoelektrycznego. Całkowita długość obudowy wynosi 310÷460 mm, w zależności od wymiaru wysokości klapy. Przegroda odcinająca wykonana jest z płyty ogniochronnej o całkowitej grubości 60 mm. Na wewnętrznej stronie obudowy znajduje się system uszczelnień. Do wewnętrznej powierzchni obudowy przymocowane są kształtowniki oporowe ograniczające ruch obracanej przegrody. Klapa wyposażona jest w standardzie w stalowe kołnierze, umożliwiające montaż kratek maskujących oraz podłączenia przewodów wentylacyjnych stalowych.