Produkty

  • Stałe kurtyny dymowe z blachy to stały element systemu oddymiania grawitacyjnego, które wydzielają strefy dymowe w dużych obiektach halowych- głównie produkcyjnych i magazynowych.

  • Centrale oddymiania mcr SVM 24V-5A i mcr SVM 24-8A służą do sterowania urządzeniami w systemach oddymiania, napowietrzania i codziennej wentylacji takimi jak: klapy , okna , drzwi, i wentylatory.

  • Centrale oddymiania mcr SV 24V-xx-ds i mcr SV 48V-xx-ds służą do sterowania urządzeniami w systemach oddymiania, napowietrzania i codziennej wentylacji takimi jak: klapy , okna , drzwi, i wentylatory.

  • Centrala sterująca oddymianiem mcr 9705 została zaprojektowana z myślą o sterowaniu urządzeniami oddymiającymi (klapy oddymiające, okna oddymiające, kurtyny dymowe) w elektrycznym systemie sterowania.