Produkty

  • Skrzynki alarmowe są urządzeniami służącymi do zdalnego alarmowego otwierania klap za pomocą energii sprężonego CO2 zawartego w naboju wbudowanym w skrzynkę.

  • Skrzynki wentylacyjne służą do zdalnego sterowania siłownikami otwierającymi i zamykającymi klapy w celu przewietrzania. Skrzynki zawierają zawory sterujące otwieraniem i zamykaniem klap oraz układ przygotowania powietrza.

  • Centrala mcr 9705 została zaprojektowana z myślą o sterowaniu urządzeniami oddymiającymi (klapy oddymiające, okna oddymiające, kurtyny dymowe) w elektrycznym systemie sterowania.

  • Centrala sterująca mcr 0204, poprzez sygnał alarmowy z optycznych czujek dymu lub z ręcznego przysiku oddymiania RPO-1 uruchamia urządzenia oddymiające.