Produkty

  • Centrala sterująca oddymianiem mcr 0204, poprzez sygnał alarmowy z optycznych czujek dymu lub z ręcznego przycisku oddymiania RPO-1 uruchamia urządzenia oddymiające.

  • Moduł rozszerzający mcr R04xx daje możliwość zasilania grupy siłowników (24V-) o sumarycznym poborze prądu do 48A lub 24A, w zależności od wykonania.

  • Siłowniki elektryczne służą do otwierania skrzydeł klap, okien systemu oddymiającego, dziennej wentylacji jak również do drzwi napowietrzających . Zasilane są napięciem stałym 24 V-, 48 V- lub 230 V~.

  • Optyczne czujki dymu umożliwiają wczesne wykrycie pożaru, podczas palenia się materiału, wzrostu temperatury jeszcze przed wybuchem otwartego płomienia. Są odporne na wiatr, zmiany ciśnienia i kondensację pary wodnej. Mają dużą czułość na dym widzialny.