Produkty

  • Siłowniki do wentylacji są stosowane do klap oddymiających ze sterowaniem pneumatycznym oraz do wentylacyjnych klap punktowych i klap w pasmach świetlnych.

  • Optyczne czujki dymu umożliwiają wczesne wykrycie pożaru, podczas palenia się materiału, wzrostu temperatury jeszcze przed wybuchem otwartego płomienia. Są odporne na wiatr, zmiany ciśnienia i kondensację pary wodnej. Mają dużą czułość na dym widzialny.

  • Stosowany w systemach oddymiania do ręcznego wyzwalania alarmu oraz do sygnalizacji stanu pracy centrali oddymiania.

  • Centrala jest stosowana do sterowania pracą siłowników klap lub okien wentylacyjnych, które powinny zostać zamknięte w przypadku deszczu lub wiatru. Do urządzenia można podłączyć centrale sterowania oddymianiem, urządzenia sterujące przewietrzaniem lub napędy zasilane napięciem 230V~.