Produkty

  • Moduł rozszerzający mcr R04xx daje możliwość zasilania grupy siłowników (24V-) o sumarycznym poborze prądu do 48A lub 24A, w zależności od wykonania.

  • Siłowniki mcr służą do otwierania klap i okien systemu oddymiającego, jak również do dziennej wentylacji. Zasilane są napięciem stałym 24V-. Obudowa siłowników jest wykonana z anodowanego aluminium. Wyposażone są standardowo w kondensator przeciwzakłóceniowy, wyłącznik przeciążeniowy i wyłączniki krańcowe.

  • Optyczne czujki dymu umożliwiają wczesne wykrycie pożaru, podczas tlenia się materiału, wzrostu temperatury jeszcze przed wybuchem otwartego płomienia. Są odporne na wiatr, zmiany ciśnienia i kondensację pary wodnej. Mają dużą czułość na dym widzialny.

  • Stosowany w systemach oddymiania do ręcznego wyzwalania alarmu oraz do sygnalizacji stanu pracy centrali oddymiania.