produkty

 • mcr Monsun - osiowy wentylator oddymiający jednokierunkowy oraz rewersyjny

  Wentylatory stosowane są w systemach wentylacji pożarowej do oddymiania lub napowietrzania, mogą też być wykorzystywane w instalacjach wentylacji bytowej jako wentylatory nawiewne lub wyciągowe.

 • mcr Monsun R - osiowy wentylator oddymiający rewersyjny / oddymiający przeciwwybuchowy

  Wentylatory osiowe mcr Monsun R stosowane są w systemach wentylacji pożarowej do oddymiania i napowietrzania, gdy wymagana jest rewersyjność układu lub wykonanie przeciwwybuchowe, mogą też być wykorzystywane w instalacjach wentylacji bytowej jako wentylatory nawiewne lub wyciągowe.

 • mcr Monsun C - osiowy wentylator oddymiający w obudowie izolowanej akustycznie

  Wentylatory osiowe mcr Monsun C stosowane są w systemach wentylacji pożarowej do oddymiania lub napowietrzania, gdy wymagana jest izolacja termiczno-akustyczna obudowy, rewersyjność układu lub wykonanie przeciwwybuchowe.

 • mcr Bora - strumieniowy wentylator oddymiający jednokierunkowy / rewersyjny

  Wentylatory strumieniowe mcr Bora są stosowane w systemach wentylacji pożarowej. Dzięki swojej konstrukcji ukierunkowują powietrze lub dym w określoną stronę, nadając mu jednocześnie odpowiednią prędkość przepływu.