produkty

 • zasilacz urządzeń przeciwpożarowych typu mcr Omega

  Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych typu mcr Omega przeznaczony jest do zasilania urządzeń w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.

 • mcr iXega - centrala sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi

  Centrala mcr iXega po wykryciu zagrożenia pożarowego inicjuje alarm oraz steruje urządzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpożarowymi.

 • MCR HEX SYSTEM ODDYMIANIA Z KOMPENSACJĄ MECHANICZNĄ DEDYKOWANY KLATKOM SCHODOWYM I INNYM PRZESTRZENIOM CHRONIONYM

  NOWOŚĆ

  mcr HEX to prosty i skuteczny system zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych. Ma zastosowanie dla przypadków, w których według obowiązujących przepisów dopuszczone jest rozwiązanie oparte na klasycznym oddymianiu grawitacyjnym, ale ze względu na ograniczenia architektoniczne obiektu nie jest to możliwe. Przykładami wspomnianych wyżej ograniczeń są wewnętrzne klatki, które nie posiadają dostępu do elewacji i drzwi wyjściowych z budynku oraz klatki schodowe obsługujące kondygnacje podziemne. Zadaniem systemu jest usuwanie dymu oraz trujących gazów poza chronioną kubaturę, umożliwiając tym samym ewakuację oraz usprawniając prowadzenie akcji gaśniczo-ratowniczej. Przepływ w pożądanym kierunku - od punkt nawiewnego do punktu oddymiającego - zapewnia zastosowana w systemie jednostka nawiewna.

 • mcr EXi - nadciśnieniowy system zapobiegania zadymieniu pionowych dróg ewakuacji

  Nadciśnieniowy system mcr EXi służy ochronie przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych. System ten tworzą odpowiednio zaprojektowane zestawy urządzeń, które współpracując ze sobą uniemożliwiają dostanie się dymu do strefy chronionej poprzez wytworzenie podwyższonego ciśnienia.