produkty

 • mcr Therm System systemy oddymiania grawitacyjnego z napowietrzaniem grawitacyjnym

  NOWOŚĆ

  Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom jest jednym z kluczowych wymogów wpływających na kształt projektu każdego budynku. Klatki schodowe stanowią główną drogę bezpiecznej ewakuacji ludzi, dlatego tak ważne jest wyposażenie ich w sprawny system oddymiania. Służy on do wyprowadzania na zewnątrz obiektu dymów, gazów pożarowych i energii cieplnej powstającej w czasie pożaru.

 • mcr HEX system oddymiania grawitacyjnego z napowietrzaniem mechanicznym

  NOWOŚĆ

  Ochrona przed zadymieniem klatek schodowych jest istotnym elementem całego systemu ochrony przeciwpożarowej budynku. Do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom budynków przyczynia się instalowany na klatkach schodowych system oddymiania z nawiewem mechanicznym mcr HEX.

 • mcr ZIPP - przeciwpożarowy zawór odcinający

  Zawory są certyfikowane na zgodność z EN 15650 oraz sklasyfikowane według EN 13501-4 i przebadane według EN 1366-2. Przeznaczone są do montażu na zakończeniach instalacji wentylacji ogólnej.

 • mcr FID S/S c/P - niskooporowa przeciwpożarowa klapa jednopłaszczyznowa odcinająca do systemów wentylacji bytowej

  Klapy są certyfikowane na zgodność z EN 15650 oraz sklasyfikowane według EN 13501-4 i przebadane według EN 1366-2. Przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej. Możliwość wykonania klap w wersji EX.