produkty

 • mcr Monsun E2 - osiowy wentylator wyciągowy lub napowietrzający

  Wentylatory osiowe mcr Monsun E2 stosowane są w instalacjach wentylacji bytowej jako wentylatory nawiewne lub wyciągowe.

 • mcr Bora BO - strumieniowy wentylator oddymiający jednokierunkowy / rewersyjny

  Wentylatory strumieniowe mcr Bora BO są stosowane w systemach wentylacji bytowej. Dzięki swojej konstrukcji ukierunkowują powietrze lub dym w określoną stronę, nadając mu jednocześnie odpowiednią prędkość przepływu.

 • mcr Omega pro - centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi

  NOWOŚĆ

  Centrala sterująco-zasilająca urządzeniami przeciwpożarowymi typu mcr Omega pro przeznaczona jest do sterowania i zasilania urządzeń w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.

 • zasilacz urządzeń przeciwpożarowych typu mcr Omega pro i mcr Omega proF

  Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych typu mcr Omega pro i mcr Omega proF przeznaczony jest do zasilania urządzeń w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz systemach sygnalizacji pożarowej.