produkty

 • mcr iXega PRO - centrala sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi

  Centrala mcr iXega pro jest przeznaczona do wykrywania i sygnalizacji pożaru, a także sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi i ich monitorowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.

 • zasilacz urządzeń przeciwpożarowych typu mcr Omega

  Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych typu mcr Omega przeznaczony jest do zasilania urządzeń w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.

 • mcr iXega - centrala sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi

  Centrala mcr iXega po wykryciu zagrożenia pożarowego inicjuje alarm oraz steruje urządzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpożarowymi.

 • mcr EXi-F - nadciśnieniowy hybrydowy system zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacji

  Nadciśnieniowy system mcr EXi-F służy ochronie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych. System ten tworzą odpowiednio zaprojektowane jednostki napowietrzające, które współpracując z inteligentną automatyką zasilająco-sterującą uniemożliwiają dostanie się dymu do strefy chronionej poprzez wytworzenie podwyższonego ciśnienia.