produkty

 • mcr PS - ogniochronny kołnierz pęczniejący

  Kołnierze mcr PS są przeznaczone do zabezpieczenia ogniochronnego przejść przez ściany i stropy: rur palnych o średnicy do 250 mm (PVC-U, PVC-C, PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC, PP-R), wiązek rur palnych o średnicy do 75 mm każda, rur palnych o średnicy do 160 mm przechodzących pod kątem do przegrody oraz rur palnych w przepustach kombinowanych.

 • mcr PS-25 - ogniochronna opaska pęczniejąca

  Opaski mcr PS-25 są przeznaczone do zabezpieczenia ogniochronnego przejść przez ściany i stropy: rur palnych o średnicy do 250 mm (PVC-U, PVC-C, PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC, PP-R) oraz rur niepalnych w izolacji palnej w przepustach kombinowanych.

 • mcr Polylack Elastic - ogniochronna elastyczna farba pęczniejąca

  Farba mcr Polylack Elastic jest przeznaczona do zabezpieczenia ogniochronnego: przepustów pojedynczych kabli, wiązek kabli, korytek kablowych; przepustów rur niepalnych; przepustów kombinowanych – kable, rury palne, rury niepalne w izolacji palnej oraz niepalnej; szczelin i dylatacji budowlanych.

 • mcr Polylack F – ogniochronna farba pęczniejąca

  Farba mcr Polylack F jest przeznaczona do zabezpieczenia ogniochronnego: przepustów pojedynczych kabli, wiązek kabli, korytek kablowych; przepustów rur niepalnych; przepustów kombinowanych – kable, rury palne, rury niepalne w izolacji palnej oraz niepalnej; szczelin i dylatacji budowlanych.