produkty

 • mcr Polylack K – ogniochronna pasta pęczniejąca

  mcr Polylack K jest produktem uzupełniającym do farby mcr Polylack F, pełniącym funkcję masy wypełniającej i uszczelniającej. Pasta mcr Polylack K jest przeznaczona do uszczelnienia ogniochronnego: przepustów pojedynczych kabli, wiązek kabli, korytek kablowych; przepustów rur niepalnych; przepustów kombinowanych – kable, rury palne, rury niepalne w izolacji palnej oraz niepalnej; szczelin i dylatacji budowlanych.

 • mcr Polylack KG – ogniochronna pasta pęczniejąca z grafitem

  Pasta mcr Polylack KG jest przeznaczona do uszczelnienia ogniochronnego: przepustów pojedynczych kabli, wiązek kabli, korytek kablowych; przepustów rur niepalnych; przepustów kombinowanych – kable, rury palne, rury niepalne w izolacji palnej oraz niepalnej; szczelin i dylatacji budowlanych.

 • mcr Dunaseal – ogniochronna taśma uszczelniająca

  Taśma mcr Dunaseal jest przeznaczona do uszczelnienia ogniochronnego szczelin i dylatacji budowlanych o szerokości nominalnej 10÷100 mm. Pozwala na przemieszczenie elementów aż do ± 50%.

 • mcr PS Bandage - ogniochronny bandaż pęczniejący

  Bandaże ogniochronne mcr PS Bandage są przeznaczone do zabezpieczenia ogniochronnego przejść przez ściany i stropy rur niepalnych w izolacji palnej w przepustach kombinowanych w systemie mcr Polylack.