produkty

 • mcr Dunaboard - płyta wełny mineralnej pokryta farbą pęczniejącą

  Płyty mcr Dunaboard to płyty wełny mineralnej fabrycznie pokryte warstwą farby mcr Polylack F lub mcr Polylack Elastic. Przeznaczone są do zabezpieczenia ogniochronnego przepustów instalacyjnych w systemie mcr Polylack.

 • mcr Polylack W - system farb pęczniejących do zabezpieczeń ogniochronnych

  System wodnej farby pęczniejącej mcr Polylack W przeznaczony jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych wewnątrz obiektów budowlanych.

 • mcr Polylack A - system farb pęczniejących do zabezpieczeń ogniochronnych

  NOWOŚĆ

  System rozpuszczalnikowych farb pęczniejących mcr Polylack A przeznaczony jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych wewnątrz obiektów budowlanych.

 • mcr Polylack Wood Transparent

  System rozpuszczalnikowej farby pęczniejącej mcr Polylack Wood Transparent przeznaczony jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji drewnianych, takich jak krokwie, słupy, rygle oraz elementów wystroju wnętrz: płyt ściennych z drewna pełnego, sklejki i materiałów drewnopochodnych (łącznie z OSB) wewnątrz budynków.