produkty

 • mcr PROSMOKE ST stałe kurtyny stalowe

  Stałe kurtyny dymowe z blachy to stały element systemu oddymiania grawitacyjnego, które wydzielają strefy dymowe w dużych obiektach halowych- głównie produkcyjnych i magazynowych.

 • mcr Therm System systemy oddymiania grawitacyjnego z napowietrzaniem grawitacyjnym

  NOWOŚĆ

  Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom jest jednym z kluczowych wymogów wpływających na kształt projektu każdego budynku. Klatki schodowe stanowią główną drogę bezpiecznej ewakuacji ludzi, dlatego tak ważne jest wyposażenie ich w sprawny system oddymiania. Służy on do wyprowadzania na zewnątrz obiektu dymów, gazów pożarowych i energii cieplnej powstającej w czasie pożaru.

 • mcr HEX system oddymiania grawitacyjnego z napowietrzaniem mechanicznym

  NOWOŚĆ

  Ochrona przed zadymieniem klatek schodowych jest istotnym elementem całego systemu ochrony przeciwpożarowej budynku. Do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom budynków przyczynia się instalowany na klatkach schodowych system oddymiania z nawiewem mechanicznym mcr HEX.

 • mcr ZIPP - przeciwpożarowy zawór odcinający

  Zawory są certyfikowane na zgodność z EN 15650 oraz sklasyfikowane według EN 13501-4 i przebadane według EN 1366-2. Przeznaczone są do montażu na zakończeniach instalacji wentylacji ogólnej.