produkty

 • mcr Monsun C - osiowy wentylator oddymiający w obudowie izolowanej akustycznie

  Wentylatory osiowe mcr Monsun C stosowane są w systemach wentylacji pożarowej do oddymiania lub napowietrzania, gdy wymagana jest izolacja termiczno-akustyczna obudowy, rewersyjność układu lub wykonanie przeciwwybuchowe.

 • mcr Bora - strumieniowy wentylator oddymiający jednokierunkowy / rewersyjny

  Wentylatory strumieniowe mcr Bora są stosowane w systemach wentylacji pożarowej. Dzięki swojej konstrukcji ukierunkowują powietrze lub dym w określoną stronę, nadając mu jednocześnie odpowiednią prędkość przepływu.

 • CI - strumieniowy wentylator oddymiający promieniowy

  Wentylatory strumieniowe typu CI są stosowane w systemach wentylacji pożarowej lub bytowej. Dzięki swojej konstrukcji ukierunkowują powietrze lub dym w określoną stronę, nadając mu jednocześnie odpowiednią prędkość przepływu.

 • mcr Monsun BO - osiowy wentylator wyciągowy lub napowietrzający

  Wentylatory stosowane są w instalacjach wentylacji bytowej jako wentylatory nawiewne lub wyciągowe.