produkty

 • mcr WIP/S - przeciwpożarowa klapa wielopłaszczyznowa odcinająca do systemów wentylacji bytowej

  Klapy są certyfikowane na zgodność z EN 15650 oraz sklasyfikowane według EN 13501-3 i przebadane według EN 1366-2. Przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej. Możliwość wykonania klap w wersji EX.

 • mcr WIP/T, mcr WIP/T-G - przeciwpożarowa klapa wielopłaszczyznowa transferowa oraz odciążająca

  Klapy są certyfikowane na zgodność z EN 15650 oraz sklasyfikowane według EN 13501-3 i przebadane według EN 1366-2. Klapy są sklasyfikowane również według EN 13501-2 i przebadane według EN 1366-2. Przeznaczone są do zabudowy w systemach wentylacji pożarowej oraz bytowej. Możliwość wykonania klap w wersji EX.

 • mcr WIP/V - przeciwpożarowa klapa wielopłaszczyznowa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej

  Klapy są certyfikowane na zgodność z EN 12101-8 oraz sklasyfikowane według EN 13501-4 i przebadane według EN 1366-10. Przeznaczone są do zabudowy w systemach wentylacji pożarowej.

 • mcr WIP PRO/S - przeciwpożarowa klapa wielopłaszczyznowa odcinająca do systemów wentylacji bytowej

  Klapy są certyfikowane na zgodność z EN 15650 oraz sklasyfikowane według EN 13501-3 i przebadane według EN 1366-2. Przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej. Możliwość wykonania klap w wersji EX.