produkty

 • mcr WIP PRO/V - przeciwpożarowa klapa wielopłaszczyznowa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej

  Klapy są certyfikowane na zgodność z EN 12101-8 oraz sklasyfikowane według EN 13501-4 i przebadane według EN 1366-10. Przeznaczone są do zabudowy w systemach wentylacji pożarowej.

 • mcr WIP PRO/T - przeciwpożarowa klapa wielopłaszczyznowa transferowa

  Klapy są certyfikowane na zgodność z EN 15650 oraz sklasyfikowane według EN 13501-3 i przebadane według EN 1366-2. Przeznaczone są do zabudowy w systemach wentylacji pożarowej.

 • mcr FS - kurtynowa klapa przeciwpożarowa

  Klapy są certyfikowane na zgodność z EN 15650 oraz sklasyfikowane według EN 13501-3 i przebadane według EN 1366-2. Przeznaczone są do stosowania w pionowych i poziomych przegrodach budowlanych.

 • mcr DOR - drzwiowa klapa oddymiająca i nawiewna

  Przeciwpożarowe klapy oddymiające mcr DOR przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej lub oddymiającej.