produkty

 • mcr Bora - strumieniowy wentylator oddymiający jednokierunkowy / rewersyjny

  Wentylatory strumieniowe mcr Bora są stosowane w systemach wentylacji pożarowej. Dzięki swojej konstrukcji ukierunkowują powietrze lub dym w określoną stronę, nadając mu jednocześnie odpowiednią prędkość przepływu.

 • CI - strumieniowy wentylator oddymiający promieniowy

  Wentylatory strumieniowe typu CI są stosowane w systemach wentylacji pożarowej lub bytowej. Dzięki swojej konstrukcji ukierunkowują powietrze lub dym w określoną stronę, nadając mu jednocześnie odpowiednią prędkość przepływu.

 • mcr Monsun BO - osiowy wentylator wyciągowy lub napowietrzający

  Wentylatory stosowane są w instalacjach wentylacji bytowej jako wentylatory nawiewne lub wyciągowe.

 • mcr Monsun E1 - osiowy wentylator nawiewno-wyciągowy w obudowie izolowanej akustycznie

  Wentylatory osiowe w obudowie skrzynkowej mcr Monsun E1 stosowane są w systemach wentylacji bytowej do wyciągu lub napowietrzania oraz gdy wymagana jest izolacja termiczno-akustyczna obudowy, rewersyjność układu lub wykonanie przeciwwybuchowe.