Aktualności

 • MERCOR PLANUJE NABYĆ 50% UDZIAŁÓW FIRMY ELMECH-ASE ROZWIJAJĄCEJ TECHNOLOGIĘ INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

  2021-07-19

  Grupa „MERCOR” S.A., lider nowych technologii w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych, 19 lipca 2021 r. podpisała list intencyjny zakładający nabycie, od Grupy Technologicznej ASE, 50% udziałów w spółce ELMECH-ASE Sp. z o.o. rozwijającej technologię inteligentnego zarządzania energią na bazie produkowanych magazynów energii. Grupa planuje potencjalnie zaangażowanie środków w ELMECH-ASE Sp. z o.o. w wysokości 5,2 mln zł.

 • GRUPA MERCOR PO ROKU OBROTOWYM 2020/2021

  2021-07-02

  Grupa „MERCOR” S.A. w roku obrotowym 2020/21 (1.04.2020-31.03.2021) mimo wyzwań związanych z pandemią wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe. Przy zbliżonych rok do roku przychodach ze sprzedaży (386,2 mln zł czyli -2% r/r) Grupa zanotowała 26-proc. wzrost zysku netto (29,5 mln zł). Zyski EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o 10% i 13%. Rentowność wzrosła na wszystkich poziomach, co jest efektem dyscypliny kosztowej wprowadzonej przez zarząd w czasie pandemii, usprawnień organizacyjnych oraz wzrostu udziału w sprzedaży nowych rozwiązań produktów. Przychody wypracowane przez Grupę za granicą (191,1 mln zł) były zbliżone do analogicznego okresu rok wcześniej, z kolei w Polsce lekko spadły (-4% do 195,1 mln zł). Wartość zamówień pozyskanych w całym roku wzrosła do 418,4 mln zł (+3% r/r).

 • GRUPA MERCOR PO ROKU OBROTOWYM 2019/2020

  2020-07-03

  Grupa „MERCOR” S.A. po roku obrotowym 2019/2020 (1.04.2019 - 31.03.2020) odnotowała wzrost sprzedaży i poprawę rentowności na wszystkich poziomach. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły do 396,1 mln zł (+7% r/r), a zysk netto do 25,0 mln zł (+69% r/r). Dynamika wzrostu zysków EBITDA i EBIT wyniosła odpowiednio 41% i 42% r/r.

 • GRUPA MERCOR PO ROKU OBROTOWYM 2018/2019

  2019-07-01

  Grupa "MERCOR" S.A. czwarty rok z rzędu wypracowała dwucyfrowe wzrosty sprzedaży. W roku obrotowym 2018/2019 przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 16% r/r (do 370,9 mln zł), a zysk netto o 30% r/r (do 15,3 mln zł). W tym okresie wartość zamówień Grupy zwiększyła się o 14%, do 378 mln zł.

 • ZAMÓWIENIA GRUPY MERCOR WYŻSZE O 14% PO ROKU 2018/2019

  2019-04-12

  Zamówienia zebrane przez Grupę "MERCOR" S.A. w marcu 2019 są wyższe o 13% rok do roku. W całym roku obrotowym 2018/2019 (kwiecień 2018 - marzec 2019) portfel zamówień Grupy wzrósł wartościowo o 14% w porównaniu z poprzednim rokiem obrachunkowym.

 • GRUPA MERCOR PO TRZECH KWARTAŁACH ROKU OBROTOWEGO 2018/2019

  2019-02-22

  Po trzech kwartałach roku obrotowego 2018/2019 Grupa „MERCOR” S.A. wypracowała dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży (+12% r/r do 278,4 mln zł) oraz wzrost zysku netto (+38% r/r do 16,3 mln zł). Wartość zamówień Grupy wzrosła w tym okresie o blisko 17%, do 293,5 mln zł.