aktualności

 • GRUPA MERCOR PO ROKU OBROTOWYM 2019/2020

  2020-07-03

  Grupa „MERCOR” S.A. po roku obrotowym 2019/2020 (1.04.2019 - 31.03.2020) odnotowała wzrost sprzedaży i poprawę rentowności na wszystkich poziomach. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły do 396,1 mln zł (+7% r/r), a zysk netto do 25,0 mln zł (+69% r/r). Dynamika wzrostu zysków EBITDA i EBIT wyniosła odpowiednio 41% i 42% r/r.

 • GRUPA MERCOR PO ROKU OBROTOWYM 2018/2019

  2019-07-01

  Grupa "MERCOR" S.A. czwarty rok z rzędu wypracowała dwucyfrowe wzrosty sprzedaży. W roku obrotowym 2018/2019 przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 16% r/r (do 370,9 mln zł), a zysk netto o 30% r/r (do 15,3 mln zł). W tym okresie wartość zamówień Grupy zwiększyła się o 14%, do 378 mln zł.

 • ZAMÓWIENIA GRUPY MERCOR WYŻSZE O 14% PO ROKU 2018/2019

  2019-04-12

  Zamówienia zebrane przez Grupę "MERCOR" S.A. w marcu 2019 są wyższe o 13% rok do roku. W całym roku obrotowym 2018/2019 (kwiecień 2018 - marzec 2019) portfel zamówień Grupy wzrósł wartościowo o 14% w porównaniu z poprzednim rokiem obrachunkowym.

 • GRUPA MERCOR PO TRZECH KWARTAŁACH ROKU OBROTOWEGO 2018/2019

  2019-02-22

  Po trzech kwartałach roku obrotowego 2018/2019 Grupa „MERCOR” S.A. wypracowała dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży (+12% r/r do 278,4 mln zł) oraz wzrost zysku netto (+38% r/r do 16,3 mln zł). Wartość zamówień Grupy wzrosła w tym okresie o blisko 17%, do 293,5 mln zł.

 • GRUPA MERCOR PO PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU OBROTOWEGO 2018/2019

  2018-12-06

  Grupa „MERCOR” S.A. po I półroczu roku obrotowego 2018/2019 odnotowała dalszy wzrost skali działania i wzrost zysku rok do roku. Grupa utrzymuje dwucyfrową dynamikę pozyskiwanych zamówień +17% r/r w I półroczu.

 • GRUPA MERCOR PO PIERWSZYM KWARTALE ROKU OBROTOWEGO 2018/2019

  2018-08-17

  Grupa „MERCOR” S.A., należąca do grona liderów europejskiego rynku w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, rozpoczęła nowy rok obrotowy 2018/19 dalszym wzrostem przychodów i istotną poprawą rentowności.