aktualności

 • GRUPA MERCOR PO ROKU OBROTOWYM 2021/2022

  2022-07-04

  Grupa „MERCOR” S.A., producent zaawansowanych technologii i jeden z liderów europejskiego rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, w roku obrotowym 2021/22 (1.04.2021-31.03.2022) wykazał mocny wzrost sprzedaży i wyników. Przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o ponad 28% r/r do 496 mln zł. Pozostałe wyniki operacyjne również są na wyższych poziomach niż rok temu. Zysk netto wyniósł 32,5 mln zł (+10% r/r), EBIT sięgnął 44 mln zł (+16%), a EBITDA w wysokości blisko 58,4 mln zł była o 12% wyższa r/r.

 • GRUPA MERCOR PO TRZECH KWARTAŁACH ROKU OBROTOWEGO 2021/2022

  2022-02-28

  Grupa „MERCOR” S.A., po trzech kwartałach roku obrotowego 2021/22 (1.04-31.12.2021) odnotowała mocny wzrost sprzedaży i dobry poziom wyników, pomimo wyzwań rynkowych. Przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o ponad 22% r/r i sięgnęły 359,1 mln zł. Grupa wypracowała także solidne, choć nieco niższe rok do roku, wyniki operacyjne. Zysk netto wyniósł 25,1 mln zł (-7,2% r/r) a EBIT sięgnął 33,2 mln zł (spadek o 4%). EBITDA w wysokości 44 mln zł była zbliżona do osiągniętej rok wcześniej. W samym trzecim kwartale Grupa Mercor zwiększyła przychody ze sprzedaży o 32,8% r/r do 128,6 mln zł. Zysk netto w tym okresie sięgnął 7,3 mln zł wobec 8,8 mln zł rok wcześniej (-16,9% r/r), EBIT wyniósł 10,2 mln zł (-6,5%), a EBITDA była na poziomie 14 mln zł (zbliżony poziom r/r).

 • MERCOR NABYŁ UDZIAŁY FIRMY ELMECH-ASE

  2021-12-07

  „MERCOR” S.A. 7 grudnia 2021 r. podpisał umowę nabycia, od Grupy Technologicznej ASE, 25% udziałów w spółce ELMECH-ASE Sp. z o.o. („Spółka”) rozwijającej technologię inteligentnego zarządzania energią na bazie produkowanych magazynów energii. Docelowo, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Grupa MERCOR będzie posiadać łącznie 50% udziałów w ELMECH-ASE Sp. z o.o. Wartość transakcji wyniesie łącznie 5,2 mln zł, w tym 3,1 mln zł Grupa przeznaczy na objęcie udziałów i 2,1 mln zł na udzielenie pożyczki Spółce. Rozwijane przez ELMECH-ASE magazyny energii zapewnią Grupie i jej klientom zwiększanie efektywności energetycznej i tym samym stabilność energetyczną.

 • GRUPA MERCOR PO PIERWSZYM PÓŁROCZU ROU OBROTOWEGO 2021/2022

  2021-12-03

  Grupa „MERCOR” S.A., w I półroczu roku obrotowego 2021/22 (01.04-30.09.2021 r.) jak i w samym II kwartale wyraźnie poprawiła rok do roku osiągane przychody ze sprzedaży. Narastająco po pierwszym półroczu 2020/21 przychody były wyższe o 17% r/r i wyniosły ok. 230,5 mln zł. Grupa wzmocniła swoją pozycję zarówno w Polsce, zwiększając przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu o 16% do ponad 115,5 mln zł, jak i na zagranicznych rynkach – wzrost o ok. 19% do blisko 115 mln zł. W wyniku silnej nierównowagi podażowo-popytowej w II kwartale 2021/22 skutkującej m.in. skokowym wzrostem cen materiałów, rentowność Grupy była niższa rok do roku. Zysk netto był zbliżony do ubiegłorocznego i wyniósł 17,8 mln zł (-2% r/r). W samym II kwartale 2021/22 przychody Grupy wzrosły o 20% r/r do 125,7 mln zł, a zysk netto był na zbliżonym poziomie rok do roku: 9,4 mln zł wobec 9,8 mln zł rok wcześniej.

 • GRUPA MERCOR PO PIERWSZYM KWARTALE 2021/2022

  2021-08-16

  Grupa „MERCOR” S.A. w I kwartale roku obrotowego 2021/22 (1.04.2021-30.06.2021) wypracowała dobre wyniki finansowe. Przy 14-procentowym r/r wzroście przychodów ze sprzedaży (do 104 mln zł) Grupa zanotowała zysk netto na zbliżonym poziomie rok do roku (8,4 mln zł). Zyski EBITDA i EBIT były wyższe odpowiednio o 3% i 4% r/r. Rentowność w ujęciu procentowym na wszystkich poziomach była niższa, na co wpływ miały rosnące ceny materiałów, surowców używanych do produkcji. W ujęciu wartościowym Grupa wypracowała marżę na sprzedaży na tym samym poziomie rok do roku.

 • MERCOR PLANUJE NABYĆ 50% UDZIAŁÓW FIRMY ELMECH-ASE ROZWIJAJĄCEJ TECHNOLOGIĘ INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

  2021-07-19

  Grupa „MERCOR” S.A., lider nowych technologii w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych, 19 lipca 2021 r. podpisała list intencyjny zakładający nabycie, od Grupy Technologicznej ASE, 50% udziałów w spółce ELMECH-ASE Sp. z o.o. rozwijającej technologię inteligentnego zarządzania energią na bazie produkowanych magazynów energii. Grupa planuje potencjalnie zaangażowanie środków w ELMECH-ASE Sp. z o.o. w wysokości 5,2 mln zł.