aktualności

 • GRUPA MERCOR PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017/2018

  2017-12-06

  Wzrost sprzedaży i zysku, dynamicznie rosnący portfel zamówień, a także istotna poprawa marżowości w drugim kwartale - to najistotniejsze akcenty w podsumowaniu pierwszego półrocza obrotowego 2017/2018 Grupy Mercor.

 • GRUPA MERCOR WRACA NA RYNEK ODDZIELEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

  2017-04-18

  18 kwietnia 2017 roku „MERCOR” S.A. nabyła 82% udziałów w spółce SP ZERO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

 • WZROST SPRZEDAŻY PO TRZECH KWARTAŁACH ZGODNY Z PLANEM ZARZĄDU

  2017-02-20

  Grupa Mercor po trzech kwartałach roku obrotowego 2016/2017 (1.04.2016 - 31.12.2016) wypracowała przychody z działalności kontynuowanej w wysokości 200,1 mln zł wobec 175,7 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost sprzedaży o blisko 14 proc.

 • WZROST WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ O 19% OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2016

  2017-01-26

  W 2016 roku Grupa Mercor pozyskała zamówienia o łącznej wartości około 260,4 mln zł wobec 219,4 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 19% rok do roku.

 • GRUPA MERCOR PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016/2017

  2016-12-16

  Grupa Mercor w I półroczu roku obrotowego 2016/2017 (1.04.2016 - 30.09.2016) wypracowała przychody z działalności kontynuowanej w wysokości 133,5 mln zł wobec 111,8 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost sprzedaży o ponad 19-proc.

 • DOFINANSOWANIE Z MINISTERSTWA ROZWOJU

  2016-10-17

  Spółka "MERCOR" S.A. otrzymała dofinansowanie w wysokości 1,12 mln PLN z Ministerstwa Rozwoju na rozbudowę infrastruktury badawczo-rozwojowej w pionie wentylacji pożarowej.