aktualności

DOFINANSOWANIE Z MINISTERSTWA ROZWOJU

2016-10-17

Spółka "MERCOR" S.A. otrzymała dofinansowanie w wysokości 1,12 mln PLN z Ministerstwa Rozwoju na rozbudowę infrastruktury badawczo-rozwojowej w pionie wentylacji pożarowej.

Projekt "MERCOR" został wybrany w ramach działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przewidywany termin realizacji projektu to 31 grudnia 2018 r.

Rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej pionu wentylacji pożarowej ma umożliwić realizację badań pionierskich klap przeciwpożarowych oraz nowoczesnych rozwiązań dla wentylacji pożarowej budynków. Projekt jest częścią pięcioletniego programu inwestycyjnego Grupy wspieranego między innymi przez NCBiR
i prowadzonego przez Grupę Mercor we wszystkich pionach działalności: oddymiania, wentylacji pożarowej oraz ognioochronnych zabezpieczeń konstrukcji.