aktualności

GRUPA MERCOR PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016/2017

2016-12-16

Grupa Mercor w I półroczu roku obrotowego 2016/2017 (1.04.2016 - 30.09.2016) wypracowała przychody z działalności kontynuowanej w wysokości 133,5 mln zł wobec 111,8 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost sprzedaży o ponad 19-proc. Ponad połowę wzrostu sprzedaży Grupy stanowiły przychody w wysokości 13,3 mln zł wypracowane przez węgierską spółkę Dunamenti Tűzvédelem (przejętą w II półroczu roku obrotowego 2015/2016 roku).

W I półroczu 2016/2017 Grupa poprawiła także zyskowność. Zysk EBITDA wzrósł do 12,4 mln zł z 10,3 mln zł rok wcześniej, z kolei zysk EBIT wzrósł do 9,2 mln zł z 7,6 mln zł. Zysk netto Grupy wzrósł do 7,2 mln zł z 5,1 mln zł, na co wpływ miała przede wszystkim konsolidacja wyniku węgierskiej spółki Dunamenti Tűzvédelem (zysk netto w wysokości 1,7 mln zł).

Mercor realizuje szeroko zakrojony plan inwestycyjny, we wszystkich pionach produktowych, wspierany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) i Ministerstwa Rozwoju.

Grupa rozbudowuje także moce produkcyjne poprzez unowocześnienie i reorganizację procesów produkcji w 3 zakładach produkcyjnych w Polsce (Zakładu Produkcyjnego w Cieplewie k. Gdańska, nowego zakładu w Gdańsku, Zakładu Produkcyjnego w Mirosławiu). Na terenie zakładu w Mirosławiu Grupa rozpoczęła produkcję innowacyjnego produktu w pionie ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji): płyty krzemianowo-wapniowej mcr Silboard, mającej potencjał ok. 40 zastosowań.

Łączne nakłady inwestycyjne poniesione przez Grupę Mercor w I półroczu 2016/2017 wyniosły 16,0 mln zł, z czego ok. 80% stanowiły nakłady poniesione na rozbudowę mocy produkcyjnych.

"Pierwsze półrocze 2016/2017 to okres intensywnych prac, rozbudowy mocy produkcyjnych, portfela produktów, wprowadzania nowych technologii i informatyzacji firmy. Zmodernizowaliśmy nasz największy zakład produkcyjny w Polsce – w Cieplewie, oraz zwiększyliśmy jego powierzchnię produkcyjną o  3000 m kw. Otworzyliśmy również nowy zakład w Gdańsku w odpowiedzi na rosnącą liczbę zamówień. W zakładzie w Mirosławiu rozpoczęliśmy natomiast produkcję innowacyjnej płyty mcr Silboard, nad projektem której pracowaliśmy przez ostatnie kilka lat. Wszystkie te aktywności i poniesione na nie nakłady inwestycyjne mają przełożenie na zwiększenie konkurencyjności Grupy i ułatwią nam dalszy wzrost skali działalności
" - mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.