aktualności

GRUPA MERCOR PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017/2018

2017-12-06

Grupa Mercor w II kwartale roku obrotowego 2017/2018 (1.07.2017 - 30.09.2017) odnotowała dwucyfrowy wzrost sprzedaży (+20%) do 87,8 mln zł. Zyski EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o 51% i 53%. Skonsolidowany zysk netto wzrósł r/r o 45% do 5,1 mln zł (zysk uwzględniający działalność zaniechaną wyniósł 4,8 mln zł i wzrósł r/r o 42%).
Grupa w II kwartale 2017/2018, wraz z rosnącą skalą działalności, odnotowała poprawę marżowości  na wszystkich poziomach, zarówno w ujęciu rok do roku jak i wobec I kwartału 2017/2018.                                            
Narastająco w I półroczu 2017/2018 roku Grupa wypracowała 23-proc. wzrost sprzedaży do 164,1 mln zł. Zyski EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o 29%, do  15,6 mln zł i o 26%, do 11,1 mln zł. Zysk netto wzrósł o 16% do 8 mln zł (z uwzględnieniem działalności zaniechanej zysk wzrósł o 13%, do 7,5 mln zł).
Grupa odnotowuje wzrost skali działalności we wszystkich, głównych pionach produktowych, zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych. To efekt m.in. dotychczasowych inwestycji w produkcję oraz R&D i związanego z tym rosnącego poziomu pozyskiwanych zamówień. Grupa, jeszcze przed pełnym wdrożeniem nowych, strategicznych produktów, odnotowuje dynamiczny wzrost zamówień: + 44% (do 94,7 mln zł) w 2Q 2017/2018 i +28% (do 175,3 mln zł) w 1H 2017/2017.
W ofercie Grupy są już 3 strategiczne produkty z trzech pionów (ogniochronna płyta mcr Silboard, klapy oddymiające mcr ULTRA THERM i oddzielenia ppoż. DFM), które docelowo mają wesprzeć dalszą ekspansję.
Rośniemy szybciej niż rynek i odnotowujemy bardzo dobre wyniki. W  II kwartale roku 2017/2018 widoczne są pierwsze, znaczące efekty inwestycji m.in. w reorganizację produkcji, zwiększenie mocy, R&D. Krótszy czas produkcji pozwolił nam na pozyskiwanie znacznie większej liczby zamówień. Warto podkreślić, że tak wysokie, dwucyfrowe dynamiki zdobywania kontraktów odnotowaliśmy jeszcze przed pełnym wdrożeniem trzech, strategicznych nowości produktowych. Jednocześnie wyniki, zgodnie z biznesplanem, są obciążone kosztami związanymi z rozwojem tych trzech nowych produktów. Docelowo, wraz ze stopniowym zwiększaniem wolumenów produkcji, nasze innowacje będą wspierać dalszą ekspansję w Polsce i za granicą. Wszystkie trzy nowości są już w produkcji i ofercie, przy czym sprzedaż klap oddymiających uruchomiliśmy już po zakończeniu I półrocza 2017/2018 - mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.
W tym roku obrotowym planujemy znacznie mniejsze inwestycje niż rok wcześniej. Są one jednak konieczne, by w pełni wykorzystać potencjał wprowadzanych nowości, zwiększać wolumeny produkcji i sprzedaży. Widzimy dobre perspektywy rozwoju na rynkach, na których Grupa jest już obecna jak i na rynkach Bliskiego Wschodu czy Azji. Zrealizowane inwestycje w produkcję i rozbudowę oferty mają na celu zwiększenie skali działalności Grupy, wzmocnienie dywersyfikacji produktowej i geograficznej, dalszą poprawę marżowości. Stopniowy wzrost marż odnotowaliśmy w II kwartale 2017/2018 - dodaje Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.