aktualności

GRUPA MERCOR PO ROKU 2015/2016

2016-06-24

Grupa Mercor po roku obrotowym 2015/2016 (1.04.2015 - 31.03.2016) odnotowała ponad 12-proc. wzrost sprzedaży, wypracowując przychody z działalności kontynuowanej w wysokości 231,7 mln zł wobec 206,4 mln zł rok wcześniej.

Grupa odnotowała wyższą sprzedaż na wszystkich rynkach swojej działalności, wyłączając Rosję. Sprzedaż w Polsce wzrosła o 18%, a na rynkach zagranicznych, z wyłączeniem Rosji, wzrosła o 32%.

Zyski EBITDA i EBIT Grupy Mercor wzrosły odpowiednio o ponad 6 proc. (do 19,5 mln zł z 18,4 mln zł rok wcześniej) i 5 proc. (do 13,7 mln zł z 13,1 mln zł). Zysk netto Grupy spadł o 12 proc. (z 9,5 mln zł do 8,4 mln zł), na co wpływ miały m.in. różnica w wyniku spółki rosyjskiej r/r o 3,8 mln zł, koszty związane z akwizycją i integracją węgierskiej spółki Dunamenti Tűzvédelem.

Przejęcie spółki Dunamenti Tűzvédelem, węgierskiego lidera zabezpieczeń przeciwpożarowych,należało do kluczowych wydarzeń minionego roku. Akwizycja poszerzyła portfel produktowy Grupy w zakresie ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji budowlanych. Sprzedaż węgierskiej spółki odpowiadała za blisko 5 proc. wzrost przychodów Grupy w roku obrotowym 2015/2016. Wyniki Dunamenti Tűzvédelem konsolidowane są przez Grupę Mercor od października 2015 roku.

Grupa Mercor w roku obrotowym 2015/2016 realizowała szeroko zakrojony plan inwestycyjny, m.in. modernizację Zakładu Produkcyjnego w Cieplewie (rozbudowa mocy produkcyjnych i usprawnienie produkcji); rozpoczęcie montażu linii produkcyjnej zabezpieczeń konstrukcji w Zakładzie Produkcyjnym w Mirosławiu pod Płockiem oraz prace nad nowymi produktami R&D, które wzmocnią jej ofertę. W lutym 2016 roku Grupa podpisała umowę z NCBiR (w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020) na dofinansowanie, w kwocie 10,3 mln zł, 5-letniego projektu inwestycyjnego prowadzonego we wszystkich grupach produktowych.

Grupa w roku obrotowym 2015/2016 pozyskała kontrakty o wartości 220,4 mln zł wobec 208,6 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 6 proc. r/r.

Szczegółowe dane finansowe są dostępne w raporcie okresowym za rok obrotowy 2015/2016.
Zobacz także pełną treść komunikatu prasowego.