aktualności

GRUPA MERCOR WRACA NA RYNEK ODDZIELEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

2017-04-18

18 kwietnia 2017 roku „MERCOR” S.A. nabyła 82% udziałów w spółce SP ZERO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

To ważny moment w rozwoju firmy. Przez zakup udziałów „MERCOR” powraca – w sposób pośredni – na rynek oddzieleń przeciwpożarowych, na którym Spółka prowadziła działalność do czasu wydzielenia i sprzedaży tej części biznesu, czyli do grudnia 2013 roku. Po trzech latach, w grudniu 2016 roku, upłynął termin zakazu konkurencji. Celem powrotu na rynek oddzieleń przeciwpożarowych jest dalsze zwiększanie skali działalności Grupy Mercor.

SP ZERO jest przedsięwzięciem typu start-up, założonym w 2016 roku przez specjalistów z bogatym doświadczeniem w branży oddzieleń przeciwpożarowych. Przedmiotem jej działalności są prace rozwojowe oraz produkcja oddzieleń przeciwpożarowych. SP ZERO Sp. z o.o. pracuje między innymi nad wprowadzeniem na rynek nowego rozwiązania do tej pory nieoferowanego na rynku polskim.

Nabycie udziałów w SP ZERO i jej dokapitalizowanie to element szerszego planu powrotu Mercor na rynek oddzieleń przeciwpożarowych. Chcemy wrócić na ten segment rynku w nowym modelu biznesowym, pozwalającym na szybki wzrost skali działalności. Założyciele SP ZERO, posiadający udziały w projekcie, doskonale znają polski i europejski rynek oddzieleń przeciwpożarowych. Widzimy duży potencjał rozwoju sprzedaży rozwiązań, nad którymi pracuje SP ZERO, na obecnych i nowych rynkach sprzedaży zagranicznej Grupy Mercor oraz w Polsce. Będziemy w najbliższym czasie informować rynek o szczegółach modelu działalności SP ZERO
- powiedział Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.